Luka Vodnik

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 25. 9. 2023 ob 08:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Kožne spremembe človeške ribice

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:     prof. dr. Nina Gunde Cimerman
Mentor:              prof. dr. Rok Kostanjšek                             
Recenzentka:    doc. dr. Lilijana Bizjak Mali