IMG_20230919_091351.jpg

Foto: J. Mravlje

Najprej je zbrane goste nagovorila in sprejela dekanja prof. dr. Marina Pintar, ki jih je lepo pozdravila na prvem mednarodnem kongresu o ekstremofilnih glivah na svetu in zaželela prijetno druženje na Biotehniški fakulteti, Univerzi v Ljubljani. Povedala je, da je Biotehniška fakulteta ena največjih članic Univerze v Ljubljani s skoraj 700 zaposlenimi in 3000 študenti. Na kratko jim je predstavila strukturo fakultet in Univerze. Dejala je, da je »poslanstvo Biotehniške fakultete UL ustvarjati vrhunsko znanje in izvajati interdisciplinarne raziskave na področju bioloških znanosti, varstva narave, biogospodarstva in urejanja krajine ter posredovanje tega znanja družbi. Zaposleni na fakulteti in študenti se preko znanstvenega pristopa učijo bioloških zakonitosti, povezav med okoljem in družbo ter metod ohranjanja narave, biodiverzitete, urejanja krajine in trajnostne oskrbe s kakovostno in varno hrano.« Povedala je, da je vizija Biotehniške fakultete UL, ki je pred kratkim praznovala svojo 75. letnico obstoja, da do leta 2027 postane vodilna izobraževalna in raziskovalna institucija s področja ved o življenju, biogospodarstva in varstva narave v regiji. Zahvalila se je raziskovalcem iz Skupine za biologijo mikroorganizmov Oddelka za biologijo BF UL, ki so eni izmed pionirjev na tem področju v svetovnem merilu, še posebej prof. dr. Nini Gunde-Cimerman, glavni pobudnici in organizatorki tega kongresa.

IMG_20230919_091024.jpg

Foto: J. Mravlje

Nato je udeležence kongresa pozdravil še dr. Loredano Pollegioni, predstavnik Mednarodne zveze za biokemijo in molekularno biologijo (IUBMB), ki je hkrati tudi glavni sponzor dogodka. Dejal je, da »je zveza IUBMB prisotna v več kot 75 državah po svetu, njeno glavno poslanstvo pa je med drugim tudi podpirati znanstveno aktivnost, še posebej mlade znanstvenike v manj razvitih delih sveta (Južna Amerika, Azija in Afrika).« Povedal je, da so veseli, da imajo danes tudi znanstveniki s področja ekstremofilnih gliv priložnost se zbrati na prvi tovrstni konferenci, za kar se je zahvalil organizatorjem na Biotehniški fakulteti UL.

IMG_20230919_092150.jpg

Foto: J. Mravlje

Za konec je prisotne nagovorila še prof. dr. Nina Gunde-Cimerman, pobudnica in glavna organizatorka dogodka. Najprej je povedala nekaj besed o Ljubljani in Sloveniji, kot majhni, a izjemno raznoliki državici na sončni strani Alp. Dejala je, da »Slovenija predstavlja stičišče 3 največjih evropskih kultur: romanske, germanske in slovanske s tem pa tudi njihovih jezikov, navad in kulinarike. Kljub svoji majhnosti je Slovenija ena izmed najbolj geografsko in biodiverzitetno raznolikih držav v Evropi in svetu.« Povedala je tudi, da da ime našega glavnega mesta izvira iz besede ljubezen ter jim zaželela prijetno bivanje in raziskovanje naše prestolnice, kjer je vse dostopno peš. Dejala je, da »so ekstremofilne glive ključen sestavni del raznovrstnih mikrobiomov ter da je vesela in ponosna, da so se tudi znanstveniki iz tega področja končno zbrali na svoji konferenci. Nekatera izmed ključnih vprašanj, na katera bomo tekom konference skušali odgovoriti so: Kako so se te glive razvile in kakšne so njihove vloge v ekosistemu? Kakšen je pomen sekvenciranja naslednje generacije in molekularnih metod v proučevanju ekstremofilnih gliv kot potencialnih modelnih organizmov v boju proti podnebnim spremembam ter proučevanju možnosti naseljevanja vesolja.« Za konec se je zahvalila še IUBMB za finančno podporo ter uradno otvorila začetek kongresa.

IMG_20230919_093807.jpg

Foto: J. Mravlje

Prvi dan kongresa se je nato začel z uvodnim predavanjem prof. dr. Amy Gladfelter iz Oddelka za celično biologijo iz Duke University School of Medicine. Njeno raziskovalno področje je predvsem kvantitativna celična biologija, kjer se z mikroskopskimi in biokemijskimi pristopi ukvarja s študijem mikrobne diverzitete v morskih okoljih. Naslov njenega predavanja je bil »Temperature adaptation of biological phase separation enables extremophilic lifestyles.« Več o samem programu in ostalih predavateljih na konferenci lahko najdete na povezavi

IMG_20230919_093308.jpg

Foto: J. Mravlje

Konferenca bo na dekanatu Biotehniške fakultete UL potekala še vse do petka, 22. septembra 2023. Udeleženci bodo med drugim v okviru terenskih ekskurzij obiskali tudi Park Škocjanske jame in Sečoveljske soline, kjer bodo imeli tudi možnost vzorčenja.

IMG_20230919_112105.jpg

Foto: J. Mravlje