Copy of Banner Templates (Banner (Landscape)) (72 × 20 in) (2).pngIMG_20231025_090251.jpg

Zbrane je najprej nagovoril izr. prof. dr. Aleš Kuhar, prodekan za razvoj, kakovost in prenos znanj na Biotehniške fakultete UL ter vodja EIT Food Huba Slovenija, ki je z uvodnimi mislimi otvoril dogodek. Sledil je nagovor prof. dr. Marine Pintar, dekanje Biotehniške fakultete UL, ki je goste pozdravila na Biotehniški fakulteti, največji znanstveno-raziskovalni in izobraževalni instituciji s področja ved o življenju, biogospodarstva in varstva okolja v Sloveniji. Dijakom in dijakinjam je skušala orisati tudi ključne izzive 21. stoletja, na katere poskušajo odgovoriti raziskovalci in raziskovalke fakultete. Nato pa je zbrane udeležence pozdravila še izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce, prodekanja za študijske zadeve Biotehniške fakultete UL, ki je med drugim dejala, da si želi, »da se z mnogimi čez leto ali dve srečamo v predavalnicah ali laboratorijih Biotehniške fakultete UL«.

IMG_20231025_090601.jpgIMG_20231025_091309.jpg

Sledila je kratka predstavitev organiziranosti fakultete, pestrosti oddelkov ter raziskovalnih področij in širokega nabora študijskih programov, ki jih ponujamo na Biotehniški fakulteti UL, ki jo je izvedel asist. dr. Jure Mravlje. Na koncu je dejal, da je Biotehniška fakulteta prava izbira za tiste, ki jih zanima narava v vseh oblikah in dimenzijah, saj naša fakulteta pokriva praktično »vse živo«.

IMG_20231025_091532.jpg

Dijake in dijakinje je nato aktivirala Eva Cerkvenik, diplomantka BF UL in sodelavka EIT Food Huba Slovenija, ki je izvedla interaktivni mobilni kviz na temo poznavanja področja agroživilstva in kariernih poti na tem področju.

IMG_20231025_092908.jpgIMG_20231025_090614.jpg

Za tem je sledil osrednji del dogodka, kjer je zbranim dijakom in dijakinjam najprej izr. prof. dr. Aleš Kuhar pripravil kratko predavanje na temo tega, kaj sploh je prehranski sistem in predstavil bistvene elemente trajnostnega agroživilstva v luči skrbi za zeleno prihodnost. Predstavil je ključne koncepte trajnostnega razmišljanja in delovanja v splošnem in v okviru agroživilstva. Omenil je tri stebre trajnosti (okoljski, socialni in ekonomski) ter osvetlil pomen upravljanja z okoljem, ohranjanja virov in zmanjševanja učinka podnebnih sprememb. Sledile so kratke predstavitve vseh treh ključnih Oddelkov Biotehniške fakultete UL, ki pokrivajo področje agroživilstva.

IMG_20231025_094255.jpg

Prof. dr. Denis Rusjan, prodekan za področje agronomije je dijakom predstavil oddelek za agronomijo in študijske programe, ki jih ponujajo. Predstavil je tudi svoj pogled in aktualne izzive na področju rastlinske pridelave. Nato je prof. dr. Tatjana Pirman, prodekanja za področje zootehnike je dijakom predstavila oddelek za zootehniko in študijske programe, ki jih ponujajo. Predstavila je pomen znanja s področja znanosti o živalih in interdisciplinarnost področja. Za konec pa je prof. dr. Barbka Jeršek, prodekanja za področje živilstva predstavila še oddelek za živilstvo ter področji živilstva in prehrane. Izpostavila je pomen tovrstnih znanj, ki so danes ključna v našem vsakdanjiku, saj smo stalno podvrženi številnim prehranskim odločitvam, ki vplivajo tako na naše zdravje kot tudi celoten planet.

IMG_20231025_095832.jpgIMG_20231025_100616.jpgIMG_20231025_101405.jpg

Sledil je kratek odmor ob prigrizkih in pijači, nato pa so se dijaki in dijakinje ob spremstvu prof. dr. Denisa Rusjana, prodekana za področje agronomije, odpravili na kratek sprehod po kampusu Biotehniške fakultete oziroma poskusnih polj Oddelka za agronomijo. Prof. dr. Peter Dovč, profesor za področje genetike iz Oddelka za zootehniko je dijakom predstavil in s svojim psom prikazal osnove poslušnosti in vodništva pri delu z reševalnimi psi. Študentka Ema Luna pa je za konec predstavila še laboratorij za insektno biokonverzijo, novost na Biotehniški fakulteti UL, kjer uporabljajo insekte kot vir beljakovin in konceptov krožne bioekonomije ter insektne biokonverzije, ki predstavljajo obetaven način za zmanjševanje negativnih učinkov stranskih produktov oz. odpadnih snovi, nastalih pri pridelavi in predelavi hrane.

IMG_20231025_105049.jpgIMG_20231025_103548.jpg

IMG_20231025_110859.jpg

Po ogledu kampusa Biotehniške fakultete UL je sledil drug sklop predavanj, kjer je najprej Nina Križnik iz Zveze potrošnikov Slovenije, sicer pa tudi alumna Biotehniške fakultete UL, ki je predstavila pomen kakovosti hrane (okus, hranilna vrednost, varnost, svežina in trajnostni vidik) in odločitev potrošnika ter »prehranske pismenosti« posameznikov. Na izbranih primerih predstavila pomen označevanja prehranskih izdelkov in moči potrošnikov. Sledila je praktična delavnica s področja senzoričnega ocenjevanja živil, ki sta jo izvedli izr. prof. dr. Mojca Korošec in Anja Bolha, raziskovalki iz Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete UL. Dijaki in dijakinje so se lahko preizkusili v vlogi ocenjevalcev izbranih primerov sadnih jogurtov in piškotov.

IMG_20231025_111406.jpgIMG_20231025_114358.jpgIMG_20231025_112813.jpg

Za konec pa je sledila še zanimiva okrogla miza z naslovom »Iskreno in osebno o karierah v agroživilskem sektorju«. Gostje iz industrije, javnega sektorja, raziskovalnih ustanov in nevladnih organizacij so delili svoj pogled in izkušnje ter odgovarjali na vprašanja dijakov. Predstavili so zgodbe s svojih kariernih poti in komentirali trenutne trende in inovacije v agroživilski industriji s poudarkom na pomenu kmetijstva in prehranskih sistemov za družbo. Naši gostje so bili:

  • Ana Le Marechal Kolar, generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
  • Simona Petek Čerpnjak, vodja projektov v družbi Panvita;
  • Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije;
  • Dr. Barbara Pipan, raziskovalka iz Kmetijskega inštituta Slovenije;
  • Izr. prof. dr. Jaka Žgajnar, raziskovalec iz oddelka za zootehniko BF UL;
  • Martin Jezeršek, direktor Gostinstva Jezeršek.

IMG_20231025_115959.jpgIMG_20231025_120037.jpg

Po koncu dogodka je sledila še pogostitev v avli Dekanata Biotehniške fakultete UL, ki jo je izvedlo Gostinstvo Jezeršek, med drugim so gostom postregli tudi njihov znamenit »Jezerškov šmorn«.

IMG_20231025_132044.jpg

 

Copy of Banner Templates (Banner (Landscape)) (72 × 20 in) (2).png

FoodEducators je program EIT Food, katerega cilj je spodbujati mlade k zdravi in trajnostni izbiri hrane ter jih spodbuditi, da postanejo nosilci sprememb, ki jih naš prehranski sistem potrebuje.

Vizija: Svet, v katerem imajo mladi dostop do izobraževanja o zdravi in trajnostni hrani ter so spodbujeni k delu v naši vznemirljivi in inovativni agroživilski industriji.

Poslanstvo: Podpirati izobraževalce o hrani v Evropi in drugod, da bi učili, vključevali in navdihovali mlade k bolj zdravi in trajnostni izbiri hrane ter razmišljali o poklicni poti v agroživilstvu.

Hkrati program zagotavlja učno gradivo za izobraževanje o hrani učiteljem po vsej Evropi. vzpostavljanje partnerstev za razširitev izobraževanja o hrani med več osnovnošolcev, dijakov in študentov.

Več o programu Food Educators: https://www.eitfood.eu/projects/food-educators

Več o EIT Food: https://www.eitfood.eu/