Organizatorji, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Sektor za Severno in Latinsko Ameriko ter Karibe, so se obrnili na nas, saj imajo študiji in raziskave na Biotehniški fakulteti velik potencial. Tako bomo 23. novembra 2023 gostili znanstveno-raziskovalni del konference, katerega cilj je predstavitev naših dobrih praks in izkušenj, ki bi se lahko razvile v sodelovanje z regijo in bile zanimive za udeležence dogodka.

Predstavitev projektov bo potekala kot sledi:
23.11.2023 med 12.00 in 14.00
znanstveno-raziskovalni del
dvorana Janeza Hribarja

23.11.2023 med 14.00 in 15.00
pogostitev z mreženjem
avla dekanata / pred dvorano Janeza Hribarja
 

Znanstveno-raziskovalni del programa konference, ki bo potekal v DJH, si lahko ogledate spodaj, medtem ko si lahko celotni program konference prenesete tukaj:

Program na Biotehniški fakulteti / 23.11.2023 – 12.00-15.00 / lokacija: Biotehniška fakulteta, dvorana DJH:

12.00–12.05       Uvodne besede

                           dr. Tomaž Boh, generalni direktor, Ministrstvo za visoko šolstvo, izobraževanje, znanost in inovacije, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
                           inovacije


12.05-12.15        Uvodna nagovora 

                           prof. dr. Marina Pintar, dekanja, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

                           dr. Nike Krajnc, direktorica, Gozdarski inštitut Slovenije


12.15-14.00        Kratke predstavitve s Q&A – izkušnje, aktivnosti, ekspertize:

                           Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani:

                           12.15-12.30: Decission support system for irrigation / Predavateljica: mag. Špela Železnikar

                           12.30-13.15: Predstavitev BF projektov:

                                                »Sustainable forest management: countinuos cover forestry practices«

                                                »Empowering small-scale forest owners and local communities for sustainable forest management«

                                                »Wildlife monitoring and population management«

                                                Predstavitev študija Bioznanosti in projektnega sodelovanja  

                             Predavatelj: prof. dr. Andrej Ficko z nosilci predstavljenih področij

                             
                             Zavod za gozdove Slovenije

                             13.15-13.35: Capacity building – training forestry sector to support better cooperation with local population; case study Guyana 
                             
                             Predavatelj: dr. Aleš Poljanec

                           

                             Gozdarski inštitut Slovenije

                             13.35-13.50: Research and development in the field of monitoring and mitigating climate change in forestry 
                             
                             Predavateljica: dr. Nike Krajnc

 

13.50-15.00:      Pogostitev z mreženjem

Če bi se predstavitve projektov želeli udeležiti, se prosim registrirajte nanj tukaj: https://dogodki.vlada.si/5th-lac-days-2023-registration.

Na konferenco so vabljeni veleposlaniki latinskoameriških in karibskih držav in njihovi namestniki, predstavniki diplomatske skupnosti, gospodarstva, raziskovalci, študentje, predstavniki nevladnih organizacij, mediji in drugi.

Konferenca je v celoti odprta za predstavnike medijev.

Vljudno vabljeni.