20240206_105758 (1).jpg

Na Oddelku za biologijo BF UL se je srečalo več kot 40 članov projektne skupine: poročali so o  napredku na posameznih projektnih akcijah, se pogovorili o morebitnih izzivih pri izvajanju projektnih aktivnosti in naredili podroben načrt izvajanja aktivnosti v letu 2024. Med drugim bodo raziskovalci z Oddelka za biologijo ugotavljali možne povezave med spremenjenim vedenjem volkov in križanjem: “Izdelali smo 4000 kitov za vzorčenje DNK, ki so jih hrvaški partnerji razdelili na pilotnem območju Dalmacije, kjer je potrjeno veliko število križancev med volkovi in psi. Z analizo bomo lahko identificirali posamezne volkove in določili njihovo poreklo”, je razložila raziskovalka dr. Astrid Vik Stronen, s Katedre za ekologijo in varstvo okolja Oddelka za biologijo.

20240206_120548 (1).jpg

 Drugi dan srečanja je bil namenjen komunikacijskemu treningu, ki ga je v sodelovanju z zunanjim sodelavcem, Bernardom Le Rouxom iz švedske organizacije DFG - Dialogues Facilitation Gothenburg, organizirala dr. Aleksandra Majić Skrbinšek, ki v sklopu projekta vodi raziskavo o znanju in prepričanjih javnosti o volku. ”Člani projektne skupine se na terenu pogosto srečujejo z različnimi interesnimi skupinami, ki imajo različne vrednote in različna mnenja glede upravljanja z volkovi. Na komunikacijskem treningu smo govorili o tem, kako prepoznati potencialno konfliktne situacije in kako se na njih odzvati in na ta način izpeljati konstruktiven dialog”, je povedala Majić Skrbinškova.

20240207_092646 (1).jpg

Zadnji dan srečanja je potekal v centru o velikih zvereh DINA Pivka, kjer so udeleženci razpravljali predvsem o participatornih modelih sodelovanja z lokalno skupnostjo. Delovni dan jim je popestril voden ogled centra s Heleno Šneberger Mandelj, strokovno sodelavko Zavoda za turizem Pivka.

20240207_133719.jpg

Foto: ekipa LIFE WILD WOLF