Logotipi gor.PNG

Prvi program - Zeleni prehod in okoljska pismenost v prehranskem sistemu vsebuje strokovna predavanja, katerih cilj je podati pregled in osnove vseh vidikov trajnosti v okviru prehranskih sistemov in pridelava hrane: naravoslovni vidiki, energetika, tehnologija in inovacije, ekonomski in družbeni vidiki.

Program bo potekal od 6.3. do 25.4.2024.

Predavanja so hibridna - srečanja v živo in spletno poučevanje. Srečanja v živo so organizirana na Biotehniški fakulteti v Ljubljani (Jamnikarjeva ulica 101), spletna predavanja na platformi MS Teams.

Poleg predavanj program vključuje delo v skupinah, seminarje in možnost udeležbe na enem terenskem pouku.

Po uspešnem zaključku programa udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem usposabljanju. 

Udeleženci potrebujejo najmanj končano srednješolsko izobrazbo in delovno znanje angleškega jezika (za morebitno uporabo tuje literature pri izobraževanju).

Zainteresirane kandidate vabimo, da najpozneje do petka, 1.3.2024 izpolnijo prijavni obrazec in se tako udeležijo v prvem od treh izobraževalnih programov ki so pripravljeni v okviru projekta.

Število udeležencev je omejeno in sistem bo avtomatsko zaključil sprejemanje prijav, ko bo omejeno število udeležencev doseženo.

Izobraževalne programe so pripravili in jih bodo izvajali 6 projektnih partnerjev Univerze v Ljubljani: Biotehniška fakulteta, Elektrotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za družbene vede in Filozofska fakulteta.

Spodaj so podrobne informacije o vsebini in časovni razpored izvajanja.

Prijavni obrazec je na voljo tudi prek kode QR:

QR zeleni prehod.png

Kontakt za dodatne informacije in vprašanja:
Katerina Ivanovska, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 

 

O PROGRAMU     I      PREDAVATELJI

Picture1.jpg Picture2.jpg

 

ČASOVNI RAZPORED:

Datum Trajanje Vsebina predavanja Lokacija
6.3. 17-20.00   V živo
  17-18.00
1. Uvod v učni program, način dela in aktivnosti
 
  18-20.00 2. Koncept, ravni in načela trajnostnih prehranskih sistemov  
12.3. 17-20.00 3. Trajnostni prehranski sistemi, kriteriji in izzivi prehranskih sistemov na poti k trajnosti  Spletno srečanje
  17-18.00 Trajnostna kmetijska pridelava in kriteriji trajnostnega kmetijstva  
  18-20.00 Trajnostni sistem preskrbe s hrano  
20.3. 17-20.00 4. Načela krožnega gospodarstva in krožnih poslovnih modelov v prehranskem sistemu Spletno srečanje
  17-18.00  "Načelo krožnosti v prehranskem sistemu; načela in hierarhija predelave stranskih produktov; pristopi k zapiranju snovnih in energetskih zank  
  18-20.00 Seminar 1: izbira študijskih primerov za projektno nalogo; identifikacija kriterijev/kazalcev okoljske trajnosti, vezanih na delovanje izbranega gospodarskega subjekta  
25.3. 17-19.00

5. Temeljna načela trajnostne organiziranosti poslovnih procesov

Trajnostno podjetje in trajnostno poslovanje; vloga inovacij in novih tehnologij

Spletno srečanje
26.3. 17-19.00 6. Pristopi za krepitev energetske in snovne učinkovitosti v verigi preskrbe s hrano Spletno srečanje
2.4. 17-20.00 7. Omogočitvene tehnologije za krepitev trajnosti prehranskih sistemov Spletno srečanje
  17-18.00 Strategije pri vpeljavi OVE in doseganje energetske učinkovitosti vzdolž verige preskrbe s hrano  
  18-20.00 Seminar 2: Identifikacija kriterijev/kazalcev snovne in energetske učinkovitosti, vezanih na delovanje izbranega gospodarskega subjekta; predlaganje izboljšav  
5.4. 17-20.00 8. Trajnostni prehranski sistemi: preučevanje pomena hrane v družboslovju Spletno srečanje
  17-18.00 Načela trajnostnega prehranjevanja skozi različne družboslovne koncepte  
  18-20.00 Seminar 3: identifikacija kriterijev/kazalcev gospodarske in družbene trajnosti, vezanih na delovanje izbranega gospodarskega subjekta  
24.4. 17-18.30 Terenski pouk: Primeri dobre prakse
Seminar 4: Predstavitev seminarskih nalog, diskusija
Zaključek programa, podelitev potrdil
Na lokaciji
V živo

 

 

Logotipi dol.PNG