Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 9. april 2024 do 13. ure. Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov . Potrdilo o opravljenih obveznostih z ocenami pridobite v referatu fakultete, kjer zaključujete študij. Več o razpisu in postopku najdete TUKAJ

Na Biotehniški fakulteti UL bo v prihajajočem študijskem letu na voljo kar 16 mest za bodoče mlade raziskovalce in raziskovalke. Mentorji in mentorice (po abecednem vrstnem redu) so:

 • Prof. dr. Damjana Drobne, področje: nanoznanosti
   
 • Doc. dr. Gordana Glavan, področje: biologija – nevrobiologija
   
 • Prof. dr. Mojca Golobič, področje: urejanje krajine
   
 • Prof. dr. Nina Gunde – Cimerman, področje: mikrobiologija ekstremofilnih gliv
   
 • Prof. dr. Simon Horvat, področje: genetika
   
 • Prof. dr. Miha Humar, področje: lesarstvo
   
 • Prof. dr. Jernej Jakše, področje: rastlinska produkcija in predelava / biotehnologije
   
 • Doc. dr. Kristjan Jarni, področje: gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo
   
 • Izr. prof. dr. Luka Juvančič, področje: ekonomika naravnih virov
   
 • Prof. dr. Ines Mandić Mulec, področje: mikrobiologija
   
 • Izr. prof. dr. Tomaž Polak, področje: živalska produkcija in predelava
   
 • Prof. dr. Denis Rusjan, področje: rastlinska produkcija in predelava
   
 • Doc. dr. Primož Treven, področje: mikrobiologija in mikrobna biotehnologija
 •  
 • Doc. dr. Viljem Vek, področje: gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo
   
 • Prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš, področje: biologija rastlin
   
 • Doc. dr. Vesna Zupanc, področje: rastlinska produkcija in predelava / varstvo okolja

Podrobnejše opise delovnih mest in nalog za posamezna mesta mladih raziskovalcev na Biotehniški fakulteti UL najdete TUKAJ.

MAB01955