LN

Pohvale Biotehniške fakultete v letu 2024 bodo podeljene za študijsko leto 2022/2023, in sicer:

 • najboljšim pedagoškim delavcem,
   
 • najboljšim študentom letnikov preteklega študijskega leta,
  (podelijo se pohvale najboljšemu študentu 1. in 2. letnika posameznega študijskega programa 1. stopnje ter 1. letnika posameznega študijskega programa 2. stopnje, ki so v preteklem študijskem letu opravili vse izpite, ki so pogoj za prehod v višji letnik, in dosegli najvišjo povprečno oceno izpitov in vaj v letniku)
   
 • študentom oziroma skupinam študentov, ki so s svojim delom oziroma s svojimi rezultati vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete
  (pohvale fakultete prejmejo študenti oziroma skupine študentov, ki so s svojimi raziskovalnimi, študijskimi in športnimi dosežki na obštudijskem področju dosegli vidnejše rezultate in so v preteklem študijskem letu kvalitetno zastopali fakulteto v tujini ali doma)

Podelitev Pohval BF bo potekala 23.5.2024 na Biotehniški fakulteti, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana, v predavalnici dr. Janeza Hribarja, in sicer med 11.00 in 12.30.

Pohvale Biotehniške fakultete v letu 2024 za študijsko leto 2022/2023 bodo podeljene:

 • Desetim (10) najboljšim pedagoškim delavcem
 • Dvainštiridesetim (42) najboljšim študentom letnikov
 • Trem (3) študentom oziroma skupinam študentov, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete
   

NAGRAJENCI     /     PROGRAM    /     PRIJAVA

 

Vljudno vabljeni, da se Podelitve Pohval BF udeležite tudi vi in z vašo udeležbo podprete delo vseh nagrajencev.