IMG_6093

Predstavniki obeh strani so se pogovarjali o problematiki kmetijskih in gozdnih zemljišč za izvajanje študijskih programov BF UL, o učinkovitejši skupni in sistemski promociji študijskih poklicev s področja kmetijstva (agronomije in zootehnike) in gozdarstva, o možnostih za pridobitev licenc pooblaščenih inženirjev za diplomante gozdarstva, o vlogi živilstva in prehrane v živilsko-prehranski oskrbovalni verigi ter razširitvi obsega tem z omenjenega področja v okviru bodočih razpisov ter možnostih iskanja širšega nabora financerjev Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani za aktivnosti kot je npr. izvajanje aktivnosti genske banke.

Sestanek je bil pozitivno naravnan, Biotehniška fakulteta je bila prepoznana kot izredno pomembna in ključna izobraževalna, znanstveno-raziskovalna in strokovna institucija na tem področju. Z obeh strani je bila izražena želja po še učinkovitejšem skupnem sodelovanju. Z vodilom in zavedanjem, da je treba zadeve urejati sistemsko ter na nacionalni ravni, za bolj zdravo družbo, ohranjanje narave in varovanje okolja ter z zavedanjem pomembnosti strokovnega dela in izobraževanja bodočega kadra za poklice s področja kmetijstva in varovanja okolja, ki so še kako pomembni za obstoj in napredek družbe, kakor tudi ohranjanje narave. 

Avtor fotografij: MKGP