Kandidatka: NUŠA KOBLAR
Študijski program: magistrski študijski program druge stopnje Mikrobiologija
Datum in ura: 24. 5. 2024 ob 10:00
Prostor: predavalnica Fiziologija na Medicinski fakulteti UL

Naslov magistrskega dela: Analitska občutljivost in specifičnost verižne reakcije s polimerazo za detekcijo mukormicetnih plesni

Člani komisije: 
Predsednica: prof. dr. Gunde Cimerman Nina
Mentorica: izr. prof. dr. Matos Tadeja
Recenzentka: doc. dr. Turk Martina