Pregledni članek v reviji Phytochemistry Reviews (IF 7,7) zajema celoten rod Rhodiola, poudarja pa najbolj znano vrsto R. rosea in njene najpomembnejše učinkovine, kot so salidrozid, rozavin in druge fenolne spojine ter njihov protimikrobni potencial. Prof. dr. Sonja Smole Možina je izpostavila: »Raziskovalno delo prof. Bucarja na področju farmacevtskih znanosti in tradicionalnih zdravilnih rastlin, v kombinaciji z izolacijo in kemijsko karakterizacijo naravnih produktov, pomembno dopolnjuje naše znanje o bioaktivnem delovanju, usmerjenem v odkrivanje naravnih protimikrobnih snovi, ki zavirajo rast in omejujejo medcelično signalizacijo, s tem pa gibljivost, adhezivnost, filmotvornost bakterij. V luči tega smo preučevali učinkovitost pripravkov rožnega korena proti patogenim bakterijam in povezave s potencialnim razvojem odpornosti bakterij.«

Rhodiola slo 1.png
Vir slike: A. Klančnik

Pregledni članek je še ena objava v nizu uspešnega sodelovanje dveh raziskovalnih skupin s številnimi projekti in izmenjavami študentov. Skupaj so kemijsko okarakterizirali etanolne izvlečke in frakcije korenin in rizomov R. rosea ter preučili njihovo sposobnost zmanjšanja AI-2-posredovane medcelične signalizacije pri C. jejuni, pri čemer je bila najučinkovitejša frakcija bogata z proantocianidini. Poleg tega so spojine, ki jih vsebuje vrsta Rhodiola rosea raziskovali kot neposredna protimikrobna sredstva in kot modifikatorje odpornosti, ki povečujejo učinkovitost antibiotikov. Nove molekularne študije pa odkrivajo vpliv iz rastline vrste rožnega korena in salidrozida na črevesno mikrobioto, kar posledično vpliva na zdravje ter številne fiziološke procese, presnovne motnje in druge organske sisteme, vključno z možgani. V objavi so avtorji Anja Klančnik, Ajda Kunčič, Sonja Smole Možina in Franz Bucar izpostavili pomen razumevanja kompleksnih interakcij med fitokemikalijami rastline Rhodiola, njihovimi protimikrobnimi učinki, vplivom na črevesno mikrobioto, s tem pa na zdravje in dobro počutje.

To odpira nove možnosti za celovit terapevtski potencial rastlin in rodu Rhodiola sp. Prva avtorica, izr. prof. dr. Anja Klančnik, je poudarila: »Nadaljnje študije bodo ključne za razvoj celostnih pristopov zdravljenja. Spojine, ki jih vsebujejoo rastline iz rodu Rhodiola sp. so pomemben naravni zaveznik v boju proti patogenim bakterijam ter pri zmanjševanju odpornosti proti antibiotikom. Raziskave bi se morale nadaljevati z namenom potrditve njenega kompleksnega farmakološkega in zdravju koristnega potenciala ter tako nasloviti pomemben javnozdravstveni izziv.«

Delo je podprla ARIS (številke projektov J4-3088, J4-4548, P4-0116, J2-50064).

Povzetek znanstvenega članka je dostopen na povezavi.