Dijaka Gimnazije Vič, Peter Podjed in Črt Stepišnik, sta na tekmovanju VILIPO – Vilnius International Project Olympiad, v Vilni v Litvi in na tekmovanju tržnih znanstvenih srednješolskih projektov ScienceJam v Novem mestu z raziskovalno nalogo »Depolymerization of Lignin by Fermentation« (»Depolimerizacija lignina s fermentacijo«), dosegla velik uspeh. Na obeh tekmovanjih sta prejela zlati medalji! Raziskovalno nalogo sta pripravila pod mentorskim vodstvom prof. Alenke Mozer z Gimnazije Vič in so-mentorstvom dr. Nade Verdel iz podjetja Fenolit v Borovnici. Na UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, smo dijakoma pomagali prof. dr. Milan Šernek, doc. dr. Sebastian Dahle, prof. dr. Marko Petrič, prof. dr. Sergej Medved in Samo Grbec. Dijaka sta izvedla mikroaerobno fermentacijo industrijskega lignina in dokazala, da je tako depolimeriziran lignin možno uspešno uporabiti kot lepilo za les.

Peter Podjed in Črt Stepišnik bosta nagrajeno raziskavo na Biotehniški fakulteti predstavila v četrtek, 23.5.2024, v predavalnici L1 na Oddelku za lesarstvo, med 10.15 in 11.00. Vljudno vabljeni!

20240520_152141
Na zelenici pred Oddelkom za lesarstvo so (od leve proti desni): doc. dr. Sebastian Dahle, dr. Nada Verdel, nagrajenec Peter Podjed, prof. Alenka Mozer, nagrajenec Črt Stepišnik, prof. dr. Marko Petrič in prof. dr. Milan Šernek (Foto: O. Marko).