Eva Lavrenčič

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v sredo, 29. 5. 2024 ob 13:30 v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Single cell transcriptome data analysis of human and mice beta cells from diabetic and non-diabetic donors.

(Analiza transkriptomskih podatkov posameznih zdravih in diabetičnih beta celic človeka ter miši).

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica: prof. dr. Polona Jamnik

Mentor:         prof. dr. Jernej Jakše   

Somentor:    prof. dr. Fabian Theis             

Recenzent:   doc. dr. Jernej Kovač