Ožbej Jakob Popelar

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v sredo 29. 5. 2024 ob 14:30 v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Primerjava komercialno dostopnih kompletov reagentov za tarčno osamitev celic glede na prisotnost antigena CD3

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Polona Jamnik

Mentorica:      prof. dr. Mojca Narat  

Somentor:      dr. Monika Primon                

Recenzentka:  doc. dr. Neža Cadež