Glavni namen predstavitve Biotehniške fakultete je predstavitev delovanja fakultete ter prenos znanja na mlajše generacije in širši javnosti na sploh. Na dogodkih tovrstnega tipa lahko področja pedagoškega in raziskovalnega dela Biotehniške fakultete še bolj približamo nadobudnim mladim učencem in učenkam oziroma dijakom in dijakinjam, ki jih tovrstne vsebine zanimajo. Ravno ti mladi, ki so se izkazali kot najboljši na državnih tekmovanjih iz znanja in v tekmovanju mladih raziskovalcev, bodo nekoč morda tudi naši študenti. Nenazadnje so nekateri izmed njih že zdaj svoje raziskovalne naloge ob pomoči mentorjev in somentorjev opravljali tudi na Biotehniški fakulteti.

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je svoje študijske programe in izbrana področja raziskovalnega dela predstavljala v okviru več stojnic. Ena stojnica je bila namenjena splošni predstavitvi Biotehniške fakultete in njenih študijskih programov, ostale tri stojnice pa so s praktičnimi in nazornimi prikazi zasedli predstavniki Oddelka za biologijo, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter Oddelka za živilstvo.

Oddelek za biologijo je predstavil meritev električne aktivnosti srca (EKG), iz katere se da razbrati npr. spreminjanje frekvence utripa, smer srčne osi, spreminjanje utripa z dihanjem itd.. Prikaz je bil zanimiv za učence in dijake, saj so lahko opazovali delovanje svojega srca. Sočasno z  EKG signalom so omogočali tudi posnetke utripa v prstu, ki nam omogoča vpogled v mehansko aktivnost srca in periferni obtok krvi. 

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je na svoji stojnici predstavil raziskave velikih sesalcev v Sloveniji. Na praktičen način so vsem interesentom prikazali metode dela (GPS ovratnice, telemetrija-antene) ter biologijo in ekologijo velikih zveri z didaktičnimi pripomočki (odlitki stopal, lobanje). Z ostalimi materiali pa so predstavili tudi delovanje oddelka ter projekte, v katere je oddelek vpet.

Predstavnika Oddelka za živilstvo pa sta na stojnici obiskovalcem ponudila možnost tehtanja z bioimpedančno tehtnico, s katero so interesenti izvedeli več o sestavi njihovega telesa, merili so moč stiska roke z uporabo dinamometra in nazorno predstavili količino olja v čipsu, ki je ocvrt ter čipsa, ki je pripravljen v pečici in primerjali količino s kokicami. Predstavili so tudi prikaz količine sladkorja v gaziranih pijačah, nektarju in soku ter opozarjali tudi na količino soli v teh živilih..

Predstavitvena točka Biotehniške fakultete je bila ves čas zelo obiskana, sodelavci in sodelavke pa so bili navdušeni nad mladimi talenti ter se strinjali, da se bomo tudi prihodnje leto z veseljem udeležili tega dogodka.

 

Foto: BF osebni arhiv