Nagrado dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo so prejeli avtorji šestih doktorskih del, za katere je strokovna komisija ocenila, da izpolnjujejo kriterije odmevnosti v svoji stroki, njihova vsebina pa predstavlja vrhunski dosežek in preboj na znanstvenem oziroma umetniškem področju. Področja zajemajo naravoslovje, tehniko, biomedicino in biotehniko, humanistiko in izobraževanje, družboslovje ter umetnost. S prepričljivostjo dokazov nagrajenih doktorskih del se je strinjala tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. »Že iz vaših povzetkov je mogoče sklepati o prepričljivosti dokazov, da v Sloveniji znamo doseči sveti gral doktorskega študija: prestati test originalnosti in tako prispevati k znanosti, na področju, kjer raziskujemo. Z novimi spoznanji, interpretacijami, drugačnimi, morda učinkovitejšimi metodami razrešitve dilem, s katerimi se človek spopada v naravi in družbi, na zemljevid znanosti ne postavljate samo sebe, ampak tudi svojo univerzo, svojo državo. Za to vam od srca čestitam. Želim pa si, da v svojem intelektualnem razvoju vedno razmišljate tudi o tem koraku naprej – zavzemanju za vrline, ki opredeljujejo dostojanstvo človeka,« je povedala. Slavnostna govorka je bila tudi dr. Nina Vesel, prejemnica prestižne podoktorske štipendije EMBO, prav tako na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

BOR_9622.jpg

Dr. Vesna Mihelič Oražem (Foto: Bor Slana, STA).

Med šestimi najboljšimi doktorskimi nalogami je bilo tudi delo dr. Vesne Mihelič Oražem z naslovom "Znanje in stališča anketirancev o velikih zvereh v formalnih in neormalnih učnih okoljih". Mentor doktorskega dela je izr. prof. dr. Iztok Tomažič

Doktorsko delo preučuje vpliv različnih izobraževalnih pristopov na znanje in stališča do velikih zveri. Avtorica je v delu zapolnila vrzeli v dosedanjem znanju in pripravila teoretično ozadje, uporabno pri načrtovanju komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti v varstvenih in upravljavskih akcijah. Delo omogoča razvoj nadaljnjih smernic za izobraževanje učiteljev. 

Aktivnosti varstva in upravljanja z velikimi zvermi poleg ostalega vključujejo spodbujanje sprejemanja vrst in sobivanja z njimi. Pomembno orodje, s katerim spreminjamo in oblikujemo stališča, je izobraževanje. Z analizo vpliva različnih izobraževalnih pristopov na znanje in stališča do velikih zveri smo zapolnili vrzel v dosedanjem znanju in pripravili teoretično ozadje, ki bo uporabno pri načrtovanju komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti v varstvenih in upravljavskih akcijah ter bo omogočilo razvoj smernic za izobraževanje učiteljev. Sistemska vključitev vsebin o varovanju in ohranjanju vrst v izobraževalne programe, ki bo izvedeno v okviru projekta LIFE VARNA PAŠA, pa predstavlja pomemben trajnostni ukrep.

BOR_9710 copy.jpg

Nagrajenci z mentorji in mentoricami ter predsednico RS dr. Natašo Pirc Musar in rektorjem UL prof. dr. Gregorjem Majdičem (Foto: Bor Slana, STA).

Dr. Vesni Mihelič Oražem in mentorju izr. prof. dr. Iztoku Tomažiču iskreno čestitamo in želimo še veliko uspehov na nadaljnji raziskovalni poti!