1.jpg

Prvi dan so se dijaki in dijakinje zbrali pred dekanatom Biotehniške fakultete UL (BF UL) ter imeli uvodno spoznavno dopoldne. Asist. dr. Jure Mravlje jim je predstavil BF UL, kot največjo znanstveno-raziskovalno in izobraževalno institucijo s področja ved o življenju, biogospodarstva in varstva narave v Sloveniji. Dijakom je predstavil tudi vsa področja oz. študijske programe, ki jih izvajamo na fakulteti. Sledile so spoznavne delavnice, ki jih je vodila Gea Anić, študentka magistrskega študijskega programa Biološko izobraževanje na BF UL.

2.jpeg2-1.jpeg3.jpg6.jpg4.jpg5.jpeg

Nato je sledila prva delavnica, s področja mikrobiologije z naslovom: »Bakteriofagi – plenilci bakterij«. Delavnico so izvedli sodelavci in študenti Oddelka za mikrobiologijo BF UL: viš. znan. sod. dr. Anna Dragoš, Jaka Jakin Lazar in dr. Virginie Grosboillot.

7.jpeg11.jpeg9.jpeg10-1.jpg8.jpeg10.jpg

Drugi dan so se dijaki in dijakinje najprej odpravili na Oddelek za biologijo BF UL, kjer so sodelavke Skupine za antropologijo prof. dr. Petra Golja, doc. dr. Tatjana Robič in dr. Katja Zdešar Kotnik izvedle delavnico z naslovom »Paleoantropolog za en dan«. Dijaki in dijakinje so spoznali evolucijsko pot razvoja človeka ter spoznavali naše prednike in nam sorodne vrste.

12.jpg14.jpeg13.jpg17.jpeg16.jpeg15.jpg

V popoldanskem času pa smo obiskali še Oddelek za agronomijo BF UL, kjer je doc. dr. Helena Šircelj izvedla kratko predavanje z naslovom »Užitne rastline in nabiralništvo«, nato pa dijake in dijakinje popeljala na kratek teren po kampusu Biotehniške fakultete, kjer so spoznavali različne primere užitnih divjih rastlin.

18.jpg19.jpg21.jpg20.jpg

Tretji dan je bil gozdarsko-lesarsko obarvan. Najprej sta Tim Pirc in Blaž Fricelj, raziskovalca z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire izvedla terensko aktivnost z naslovom »Urbani gozd in človek«. Dijake sta popeljala po Rožniku, kjer so anketirali mimoidoče obiskovalce, nato pa izvedli še analizo rezultatov.

22.jpg23.jpg24.jpg25.jpeg26.jpg

Sledila je še obisk Oddelka za lesarstvo BF UL, kjer jim je Luka Krže predstavil nekaj osnovnih značilnosti lesa, nato pa je doc. dr. Matjaž Pavlič izvedel delavnico z naslovom »Efektni premazi za les«, v okviru katere so si dijaki in dijakinje izdelali tudi lastne lesene podstavke za kozarce z v temi svetlečimi se premazi.

28.jpg27.jpg29.jpg30.jpg

Četrti dan smo se z avtobusom odpravili na Rodico pri Domžalah, kjer se nahaja Oddelek za zootehniko BF UL. Dijaki in dijakinje so v dopoldanskem času spoznavali avtohtone slovenske pasme domačih živali v sklopu »Genske banke«, ki sta jim jih predstavili mag. Danijela Bojkovski, vodja Genske banke na BF UL ter dr. Metka Žan. Eva Žitnik, zaposlena na PRC Krumperk pa jim je predstavila lipicanske konje, ki jih imamo prav tako na BF UL.

32.jpg31.jpg33.jpg35.jpg34.jpg36.jpg

Po kosilu pa je sledila še delavnica »Vse, kar je treba vedeti o jajcih«, ki sta jo izvedla doc. dr. Dušan Terčič in Neža Polanšek Rokavec. Dijaki in dijakinje so spoznali različne vrste jajc, njihovo strukturo ter kaj vse vpliva na barvo in kakovost jajc.

37.jpg38.jpg39.jpeg40.jpeg41.jpg

Zadnji dan smo se najprej v dopoldanskem času odpravili v park Tivoli, kjer nas je dr. Marko Dobrilovič z Oddelka za krajinsko arhitekturo BF UL spoznal s parkovno vegetacijo, njenim pomenom in predstavil osnovne načrtovalske in upravljalne vidike na primeru parka Tivoli.

42.jpg44.jpg43.jpg46.jpg45.jpg47.jpg

Na koncu pa smo obiskali še Oddelek za živilstvom BF UL, kjer so nam mlade raziskovalke Kaja Kranjc, Mojca Kuhar in Varineja Drašler predstavile »Alternativne vire beljakovin in njihovo uporabo v živilih«. V okviru praktične delavnice so dijaki in dijakinje sami pripravili in spekli tudi različne vrste peciva (piškoti, browniji) z uporabo manj znanih sestavin kot je moka iz ličink hroščev mokarjev in spirulino (algami).

49.jpg48.jpg50.jpeg51.jpeg53.jpg52.jpg

Sitih želodčkov in polni novega znanja smo se za konec zbrali še v predavalnici, na zaključku in evalvaciji letošnje poletne šole BF UL, kjer so dijaki in dijakinje prejeli svoja potrdila o udeležbi. Ne le, da so dijaki v tem tednu spoznali ogromno novih področij in pridobili precej novega, tako teoretičnega kot praktičnega znanja, ampak so hkrati spletli tudi številna nova poznanstva in prijateljstva, kar je še posebej dragoceno.

 

Foto: asist. dr. Jure Mravlje in dr. Renata Adlešič, koordinatorja Poletne šole BF za dijake