Konference se je udeležila ekipa študentov Biotehniške fakultete pod mentorstvom asist. Neže Lipovec in doc. dr. Evgena Benedika. Ekipo študentov so sestavljali Satja Sajko, študentka BSc Živilstva in prehrane, Vid Zabukovec, Jaka Murko Gajšek in Blaž Kuster, študentje MSc Prehrana.

Predstavili so preliminarne rezultate projekta “Uporaba odpadnih surovin v živilskopredelovalni industriji za proizvodnjo novih živilskih izdelkov z visoko hranilno vrednostjo”, ki so ga prijavili v okviru ukrepa Povezane skupnosti EUTOPIA in izzivi na področju podnebnih rešitev (šifra ukrepa: S.W.1.2).

Živilskopredelovalna industrija na leto zavrže kar 1,3 milijarde ton hranilno bogatih odpadkov, kar predstavlja veliko priložnost za inovacije. Razvili so prilagojen ChatGPT model in ga poimenovali “WasteSmartAI: Your Food Waste Wizard”. “WasteSmartAI” model so zasnovali za optimizacijo in zmanjševanje odpadkov ter stranskih produktov v živilskopredelovalni industriji (Slika 1 in 2). Velik del odpadkov živilske industrije se namreč lahko na različne načine ponovno uporabi, tako za prehrambeno, farmacevtsko, biotehnološko kot tudi kozmetično industrijo, kar izboljša operativno učinkovitost in doprinese k bolj trajnostni živilski proizvodnji. Na omenjeni konferenci je tako ekipa študentov Biotehniške fakultete predstavila možnost uporabe umetne inteligence v zelenem prehodu živilskopredelovalne industrije z naslovom: Transforming Food Waste into Value: Leveraging AI for Sustainable Resource Optimization in the Food Industry.

Program konference je dostopen na povezavi.

2.png
 

Slika 1: Pogovorna maska WasteSmartAI modela.

1.png
Slika 2: Grafična podoba modela, ki jo je kreiral WasteSmartAI
 

Poročilo pripravilI: Blaž Kuster in Jaka Murko Gajšek, študenta MSc Prehrana, asist. Neža Lipovec in doc. dr. Evgen Benedik