DOBAVA IN MONTAŽA AVTOMATSKEGA ANALIZATORJA KVALITETE IN KOLIČINE DNA/RNA ZA POTREBE PROJEKTA "RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LIFEWATCH"

Dokumentacija:

  • navodila ponudnikom za pripravo ponudbe
  • obrazec Predračun (OBR-1)
  • ostali obrazci
  • ESPD obrazec