Predmet oddaje v brezplačno uporabo

Predmet oddaje v brezplačno uporabo je delno opremljen poslovni prostor v stavbi z identifikacijsko oznako: katastrska občina 1959 Domžale, številka stavbe 1807, in v stavbi z identifikacijsko oznako: katastrska občina 1959 Domžale, številka stavbe 1808, ki se nahajata na naslovu: Groblje 3, Domžale. Površina poslovnega prostora znaša 246,10 m2. Poslovni prostor sestavljajo: kuhinja s pomivalnico: 91,6 m2 shramba: 40,3 m2 jedilnica: 94,0 m2 garderobe in sanitarije: 20,2 m2. Prostori se bodo oddali v brezplačno uporabo ponudniku z namenom zagotavljanja gostinske ponudbe za zaposlene in študente Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete v skladu z dogovorom z upravljavcem.

Za dodatne informacije v zvezi s predmetom oddaje se obrnite na Mojco Dermastja, tel. št.: 01 320 38 01, e-pošta:


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - cel dokument