Biografija

Na Oddelku za biologijo na vajah uči študente osnove biologije rastlin, mikroskopije in analize slike.


Delovne izkušnje

Asistent na Katedri za botaniko in fiziologijo rastlin


Kompetence

Mikroskopija, analiza slike, statistična obdelava podatkov


Priznanja, nagrade

2021 pohvala Biotehniške fakultete IT komisiji

2011 pohvala Biotehniške fakultete za najboljšega pedagoškega delavca študija Biotehnologija


Članstvo

Član izvršnega odbora Slovenskega društva za biologijo rastlin

Predsednik International Society for Stereology & Image Analysis

Predstavnik za Slovenijo v Federation of European Societies of Plant Biology

https://linktr.ee/aleskladnik


Področja raziskovalnega dela

Biologija rastlin: fiziologija in razvojna biologija rastlin, meritve velikosti genoma, kvantitativna analiza slike, obdelava podatkov. Raziskave razvoja rastlin na celičnem nivoju – ekspresija genov, lokalizacija encimov, kariologija, programirana celična smrt.

Mikroskopija: molekularna biologija v povezavi z mikroskopijo (imunolokalizacija, in situ hibridizacija), histološka barvanja, kvantitativna analiza slike (citologija), 3D rekonstrukcija iz mikroskopskih rezin.


Izbrana bibliografija

KLADNIK Aleš, Relationship of nuclear genome size, cell volume and nuclei volume in endosperm of Sorghum bicolor = Razmerje velikosti jedrnega genoma, prostornine celic in prostornine jeder v endospermu sirka (Sorghum bicolor), Acta biologica slovenica 58(2): 3-11, 2015