Govorilne ure

Po dogovoru


Članstvo

2018-: Članica upravnega odbora raziskovalne infrastrukture LifeWatch-SI na UL

  - Članica Slovenskega društva za zaščito voda

-Član Botaničnega društva Slovenije

  - Članica Društva biologov Slovenije

  - Članica mednarodnega združenja UV4Plants

-Državna  predstavnica pri IAD (International Association for Danube research)


Področja raziskovalnega dela

Razširjenost vodnih rastlin (makrofitov) v slovenskih jezerih in rekah, odvisnost uspevanja makrofitov od okoljskih dejavnikov. Izvajanje državnega monitoringa na podlagi makrofitov in ocena ekološkega stanja rek in jezer, terensko delo.

Vpliv okoljskih dejavnikov na gojene rastline, vpliv elementov (selen, jod, silicij) na rast gojenih rastlin (terensko in laboratorijsko delo)


Izbrana bibliografija

GERM, Mateja, GOLOB, Aleksandra, ZELNIK, Igor, KLINK, Agnieszka, POLECHOŃSKA, Ludmiła. Contents of metals in sediments and macrophytes differed between the locations in an Alpine lake revealing human impacts : a case study of Lake Bohinj (Slovenia). Water. Apr. 2023, vol. 15, iss. 7, str. [1]-14, ilustr., zvd. ISSN 2073-4441. https://doi.org/10.3390/w15071254https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145047, DOI: 10.3390/w15071254. [COBISS.SI-ID 147304195]

 

ZAHEDI, Seyed Morteza, HOSSEINI, Marjan Sadat, MEYBODI, Naghmeh Daneshvar Hakimi, ABADÍA, Javier, GERM, Mateja, GHOLAMI, Rahmatollah, ABDELRAHMAN, Mostafa. Evaluation of drought tolerance in three commercial pomegranate cultivars using photosynthetic pigments, yield parameters and biochemical traits as biomarkers. Agricultural water management. [Print ed.]. 2022, vol. 261, article 107357, str. 1-12, ilustr. ISSN 0378-3774. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037837742100634X?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.agwat.2021.107357. [COBISS.SI-ID 89016579]

 

KHAN, Mohd. Kamran, PANDEY, Anamika, HAMURCU, Mehmet, GERM, Mateja, GOKMEN YILMAZ, Fatma, OZBEK, Merve, AVSAROGLU, Zuhal Zeynep, TOPAL, Ali, GEZGIN, Sait. Nutrient homeostasis of aegilops accessions differing in B tolerance level under boron toxic growth conditions. Biology. Avg. 2022, vol. 11, iss. 8, str. [1]-21, ilustr. ISSN 2079-7737. https://doi.org/10.3390/biology11081094, DOI: 10.3390/biology11081094. [COBISS.SI-ID 116830979]

 

 GERM, Mateja, JANEŽ, Vanja, GABERŠČIK, Alenka, ZELNIK, Igor. Diversity of macrophytes and environmental assessment of the Ljubljanica River (Slovenia). Diversity. 2021, vol. 13, iss. 6, str. 1-13, ilustr. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/13/6/278https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135640, DOI: 10.3390/d13060278. [COBISS.SI-ID 68245763]

 

POLECHOŃSKA, Ludmiła, KLINK, Agnieszka, GOLOB, Aleksandra, GERM, Mateja. Evaluation of Nuphar lutea as bioindicator of metal pollution in freshwater ecosystems. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management. 2022, vol. 136, [article] 108633, str. 1-9, ilustr. ISSN 1470-160X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X22001042?via%3Dihub. [COBISS.SI-ID 97638915]