Govorilne ure

Po predhodnem dogovoru na marko.petric@bf.uni-lj.si ali 041 313 485


Biografija

Izobrazba: Doktorat 1994, kemija, Univerza v Ljubljani (UL), FNT-kemija in kemijska tehnol., Slovenija; MSc 1990, kemija, UL, FNT-kemija in kemijska tehnol., Slovenija; BSc kemija, 1987, UL, FNT- kemija in kemijska tehnologija, Slovenija

Delovne izkušnje: Aktualno delovno mesto - Redni profesor za področje "Tehnologije obdelave in predelave lesa", vodja skupine za obdelavo površin na Oddelku za lesarstvo; Zaposlitve: nov. 1987 – nov. 1990 mladi raziskovalec na Odseku za tehnično keramiko, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija; od 15. nov. 1990: UL, Biotehniška fakulteta (UL BF), Oddelek za lesarstvo (od marca 2000 kot univerzitetni profesor).

Izvolitve: sept. 1993 na UL BF asistent za predmet "Zaščita lesa"; nov. 1994 na UL BF asistent za področje "Lesna kemija"; maja 1997 na UL BF docent za področje "Patologija in zaščita lesa"; Nov. 2002 na UL BF izredni profesor za področji "Zaščita lesa" in "Pohištvo", okt. 2008 na Univerzi v Ljubljani redni profesor za področje "Tehnologije obdelave in predelave lesa".

Vodstvene funkcije: od 1. marca 2000 do 1. okt. 2002 vodja katedre za pohištvo (UL BF, Oddelek za lesarstvo); 1. okt, 2002 – 1. okt, 2004 namestnik prodekana za področje lesarstvo (UL BF); od 1. okt. 2004 do 1. okt. 2010 in od 1. okt 2021 do 30. sept. 2022 prodekan za področje lesarstva (BF); predsednik Odbora za varstvo okolja pri Slovenski gospodarski zbornici - Združenje lesne in pohištvene industrije, Ljubljana, Slovenija (2004-2006); od okt. 2013 – okt. 2017 predsednik habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani, član te komisije od 2011-2018.

Aktivnosti:

Dejavnosti v strokovnih odborih: vodja sekciije 3 (Kemikalije za zaščito lesa) v Mednarodni raziskovalni skupini za zaščito lesa (IRG/WP), Stockholm, Švedska in član odbora za znanstveni program (SPC) v IRG/WP (do vključno leta 2009); vodja področja »Lesarstvo« v Slovenski sektorski tehnološki platformi (SGLTP); član Odbora za varstvo okolja pri Slovenski gospodarski zbornici – Združenje lesne in pohištvene industrije, Ljubljana, Slovenija (od leta 2006); član uredniških odborov več uveljavljenih mednarodnih znanstvenih revij; član znanstvenih programskih odborov konferenc ICECFOP (2004), Ecowood (2006, 2008, 2010, 2012), ECWM6, ICWSE 2017; vabljeni zunanji ocenjevalec na Univerzi v Eldoretu, Eldoret, Kenija, 2012-2015.

Nagrade: Leta 1996 "Ron Cockroft Award" IRG/WP, leta 2009 nagrada Slovenskega lesarskegaa grozda za uspešno sodelovanje med UL BF z rozdom, leta 2011 nagrada UL BF za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo. 3. dec. 2018 je prejel zlato plaketo Univerze v Ljubljani za raziskovalne in pedagoške dosežke na področju lesarstva ter za prispevek k ugledu Univerze v Ljubljani.

Raziskovalne in pedagoške aktivnosti: Lesni premazi za interier in eksterier, njihove interakcije z različnimi substrati (les, modificiran les, zgoščen les), utekočinjenje lesa in priprava novih lesnih premazov na osnovi utekočinjenega lesa, uporaba nanomaterialov v lesnih premazih in pri obdelavi lesa; prej je preučeval nove okolju prijazna lesna zaščitnih sredstev. Vodja različnih nacionalnih raziskovalnih projektov in sodelovanja v različnih mednarodnih projektih.

Delo z gostujočimi raziskovalci iz tujine: mentor podoktorskim raziskovalcem iz tujine: Dr. Manabendra Deka (Indija), Dr. Arnaud Maxime Cheumani Yona (Francija/Kamerun), Dr. Anuj Kumar (Natural Resources Institute Finland (Luke)), mentor EU »Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship« štipendistom Dr. Sebastian Dahle iz Nemčije  (sept. 2018 – sept. 2020), Dr. Kavyashree Srinivasa iz Indije (feb. 2020 -  jan. 2022) in Dr. Arnaud Maxime Cheumani Yona iz Kameruna (Jan. 2020 – July 2021).

Mentorstvo doktorskim študentom: Pavel Pori (doktorat v 2016), David Hrastnik (2014), Franc Budija (2010), Matjaž Pavlič (2009),  Miro Tomažič (2006); Miha Humar (2002). Somentorstvo: Zahra Nowrouzi (2021, Iran), Jure Žigon (2021). Prof Petrič je bil tudi zunanji izpraševalec/ocenjevalec pri več magistrskih in doktorskih študentih na Imperial College v Londonu, KTH Royal Institute of Technology v Stockholmu Švedska, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, University of Zagreb Hrvaška, in University of Belgrade, Srbija.

Bibliografija: sam ali v soavtorstvu je objavil preko 90 originalnih znanstvenih in 14 preglednih in kratkih člankov, in številne predstavitve na mednarodnih in domačih znanstvenih konferencah. Ima cca. 1300 čistih citatov (WoS) z vrednostjo h-indeksa (WoS) 18.


Delovne izkušnje

Aktualno delovno mesto - Redni profesor za področje "Tehnologije obdelave in predelave lesa", vodja skupine za obdelavo površin na Oddelku za lesarstvo; Zaposlitve: nov. 1987 – nov. 1990 mladi raziskovalec na Odseku za tehnično keramiko, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija; od 15. nov. 1990: UL, Biotehniška fakulteta (UL BF), Oddelek za lesarstvo (od marca 2000 kot univerzitetni profesor).


Priznanja, nagrade

Leta 1996 "Ron Cockroft Award" IRG/WP, leta 2009 nagrada Slovenskega lesarskegaa grozda za uspešno sodelovanje med UL BF z rozdom, leta 2011 nagrada UL BF za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo. 3. dec. 2018 je prejel zlato plaketo Univerze v Ljubljani za raziskovalne in pedagoške dosežke na področju lesarstva ter za prispevek k ugledu Univerze v Ljubljani.


Področja raziskovalnega dela

Lesni premazi za interier in eksterier, njihove interakcije z različnimi substrati (les, modificiran les, zgoščen les), utekočinjenje lesa in priprava novih lesnih premazov na osnovi utekočinjenega lesa, uporaba nanomaterialov v lesnih premazih in pri obdelavi lesa; prej je preučeval nove okolju prijazna lesna zaščitnih sredstev. Vodja različnih nacionalnih raziskovalnih projektov in sodelovanja v različnih mednarodnih projektih.


Izbrana bibliografija

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CHU, Demiao, HASANAGIĆ, Redžo, HODŽIČ, Atif, KRŽIŠNIK, Davor, HODŽIĆ, Damir, BAHMANI, Mohsen, PETRIČ, Marko, HUMAR, Miha. Application of temperature and process duration as a method for predicting the mechanical properties of thermally modified timber. Forests, ISSN 1999-4907. [Online ed.], 2022, vol. 13, iss. 2, 1-13 str., ilustr. https://www.mdpi.com/1999-4907/13/2/217, doi: 10.3390/f13020217. [COBISS.SI-ID 95697411], [JCRSNIPWoS do 25. 3. 2022: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 25. 3. 2022: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 12.68, št. avtorjev: 8

2. DAHLE, Sebastian, SRINIVASA, Kavyashree, ŽIGON, Jure, CHEUMANI-YONA, Arnaud Maxime, AVRAMIDIS, Georg, VIÖL, Wolfgang, PETRIČ, Marko. Influence of air plasma pretreatments on mechanical properties in metal-reinforced laminated wood. Frontiers in materials, ISSN 2296-8016, 2022, vol. 8, 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([10] str.)). https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmats.2021.796474/full, doi: 10.3389/fmats.2021.796474. [COBISS.SI-ID 93765635], [JCRSNIPWoS do 26. 2. 2022: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 26. 2. 2022: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]

kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran

točke: 11.62, št. avtorjev: 7

3. BEGIĆ, Gabrijela, PETKOVIĆ DIDOVIĆ, Mirna, LUČIĆ BLAGOJEVIĆ, Sanja, JELOVICA BADOVINAC, Ivana, ŽIGON, Jure, PETRIČ, Marko, CVIJANOVIĆ PELOZA, Olga, GOBIN, Ivana. Adhesion of oral bacteria to commercial d-PTFE membranes : polymer microstructure makes a difference. International journal of molecular sciences, ISSN 1422-0067, 2022, vol. 23, iss. 6, str. 1-22 (2983), ilustr. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/6/2983, doi: 10.3390/ijms23062983. [COBISS.SI-ID 101978371], [JCRSNIPWoS do 28. 6. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.13, Scopus do 16. 7. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.13]

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM

točke: 13.41, št. avtorjev: 8

4. ŽIGON, Jure, KOVAČ, Janez, PETRIČ, Marko. The influence of mechanical, physical and chemical pre-treatment processes of wood surface on the relationships of wood with a waterborne opaque coating. Progress in organic coatings, ISSN 1873-331X. [Online ed.], 2022, vol. 162, str. 1-14. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944021004458, doi: 10.1016/j.porgcoat.2021.106574. [COBISS.SI-ID 82745091], [JCRWoS do 30. 6. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, Scopus do 16. 7. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67]

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 42.51, št. avtorjev: 3

5. DAHLE, Sebastian, PIKALO, Megi, ŽIGON, Jure, ZAPLOTNIK, Rok, PETRIČ, Marko, PAVLIČ, Matjaž. An open-source surface barrier discharge plasma pretreatment for reduced cracking of outdoor wood coatings. Cellulose, ISSN 1572-882X, 2021, vol. 28, iss. 12, str. 8055-8076. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-021-04014-2, doi: 10.1007/s10570-021-04014-2. [COBISS.SI-ID 69543171], [JCRSNIPWoS do 20. 7. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 6. 8. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 28.33, št. avtorjev: 6

6. PAVLIČ, Matjaž, PETRIČ, Marko, ŽIGON, Jure. Interactions of coating and wood flooring surface system properties. Coatings, ISSN 2079-6412, 2021, vol. 11, iss. 1, str. 1-13, ilustr. https://www.mdpi.com/2079-6412/11/1/91, doi: 10.3390/coatings11010091. [COBISS.SI-ID 47273731], [JCRSNIPWoS do 19. 3. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 28. 6. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.33]

kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 28.24, št. avtorjev: 3

7. CHEUMANI-YONA, Arnaud Maxime, ŽIGON, Jure, DAHLE, Sebastian, PETRIČ, Marko. Study of the adhesion of silicate-based coating formulations on a wood substrate. Coatings, ISSN 2079-6412, 2021, vol. 11, iss. 1, str. 1-15, ilustr. https://www.mdpi.com/2079-6412/11/1/61. [COBISS.SI-ID 46144771], [JCRSNIP]

kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 21.18, št. avtorjev: 4

8. JIANG, Wen, ADAMOPOULOS, Stergios, PETRIČ, Marko, ŠERNEK, Milan, MEDVED, Sergej. Particleboards with partially liquefied bark of different particle sizes. Drewno, ISSN 1644-3985, 2021, vol. 64, no. 207, str. 43-57. http://drewno-wood.pl/pobierz-394, doi: 10.12841/wood.1644-3985.363.10. [COBISS.SI-ID 70741507], [JCRSNIPWoS do 29. 7. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]

kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 16, št. avtorjev: 5

9. NOWROUZI, Zahra, MOHEBBY, Behbood, EBRAHIMI, Morteza, PETRIČ, Marko. Effects of different additives in a waterborne olyacrylate coating on selected surface properties of heat-treated finished wood. Drewno, ISSN 1644-3985, 2021, vol. 64, nr. 208, 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([16] str.)). http://drewno-wood.pl/archiwum/nr-208-2021, doi: 10.12841/wood.1644-3985.377.08. [COBISS.SI-ID 90696451], [JCRSNIPWoS do 24. 12. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]

kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

točke: 20, št. avtorjev: 4

10. ŽIGON, Jure, PETRIČ, Marko, DAHLE, Sebastian. Dielectric and surface properties of wood modified with NaCl aqueous solutions and treated with FE-DBD atmospheric plasma. European journal of wood and wood products, ISSN 0018-3768. [Print ed.], 2021, vol. 79, no. 5, str. 1117 - 1128. https://link.springer.com/article/10.1007/s00107-021-01708-z, doi: 10.1007/s00107-021-01708-z. [COBISS.SI-ID 61565699], [JCRSNIPWoS do 12. 7. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 19. 7. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67]

kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 33.33, št. avtorjev: 3

11. NOWROUZI, Zahra, MOHEBBY, Behbood, EBRAHIMI, Morteza, PETRIČ, Marko. Weathering performance of thermally modified wood coated with polyacrylate containing olive leaf extract as a bio-based additive. European journal of wood and wood products, ISSN 0018-3768. [Print ed.], 2021, vol. 79, no. 6, str. 1551-1562. https://link.springer.com/article/10.1007/s00107-021-01712-3, doi: 10.1007/s00107-021-01712-3. [COBISS.SI-ID 62985987], [JCRSNIPWoS do 18. 5. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 4. 6. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]

kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 25, št. avtorjev: 4

12. GANGULY, Sauradipta, BALZANO, Angela, PETRIČ, Marko, KRŽIŠNIK, Davor, TRIPATHI, Sadhna, ŽIGON, Jure, MERELA, Maks. Effects of different energy intensities of microwave treatment on heartwood and sapwood microstructures in Norway spruce. Forests, ISSN 1999-4907. [Online ed.], 2021, 12, iss. 5, [17] str. https://www.mdpi.com/1999-4907/12/5/598, doi: 10.3390/f12050598. [COBISS.SI-ID 62577411], [JCRSNIPWoS do 29. 5. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.29, Scopus do 28. 5. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.43]

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 14.49, št. avtorjev: 7

13. ŽIGON, Jure, PAVLIČ, Matjaž, KIBLEUR, Pierre, VAN DEN BULCKE, Jan, PETRIČ, Marko, ACKER, Joris van, DAHLE, Sebastian. Treatment of wood with atmospheric plasma discharge : study of the treatment process, dynamic wettability and interactions with a waterborne coating. Holzforschung, ISSN 1437-434X. [Online ed.], 2021, vol. 75, iss. 7, str. 603-613. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/hf-2020-0182/html, doi: 10.1515/hf-2020-0182. [COBISS.SI-ID 43142147], [JCRSNIPWoS do 12. 7. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.71, Scopus do 23. 3. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.57]

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 15.06, št. avtorjev: 7

14. PAVLIČ, Matjaž, VRBEC, Jure, ŽIGON, Jure, PETRIČ, Marko. Odpornost premazov proti obarvanju zaradi grč v lesu = Knot staining resistance of wood coatings. Les, ISSN 0024-1067. [Tiskana izd.], 2021, letn. 70, št. 2, str. 41-51, ilustr. http://www.les-wood.si/index.php/leswood/article/view/134, doi: 10.26614/les-wood.2021.v70n02a04. [COBISS.SI-ID 91641347]

financer: ARRS, P4-0015

kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 7.5, št. avtorjev: 4

15. ŽIGON, Jure, PAVLIČ, Matjaž, PETRIČ, Marko, DAHLE, Sebastian. Surface properties of coated MDF pre-treated with atmospheric plasma and the influence of artificial weathering. Materials chemistry and physics, ISSN 0254-0584. [Print ed.], 2021, vol. 263, str. 1-12 (124358). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058421001413?via%3Dihub, doi: 10.1016/j.matchemphys.2021.124358. [COBISS.SI-ID 53436419], [JCRSNIPWoS do 11. 4. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75, Scopus do 2. 4. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75]

kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 21.36, št. avtorjev: 4

16. CHEUMANI-YONA, Arnaud Maxime, ŽIGON, Jure, NGUETEU KAMLO, Alexis, PAVLIČ, Matjaž, DAHLE, Sebastian, PETRIČ, Marko. Preparation, surface characterization, and water resistance of silicate and sol-silicate inorganic-organic hybrid dispersion Coatings for Wood. Materials, ISSN 1996-1944, 2021, vol. 14, iss. 13, str. 1-23, ilustr. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/13/3559, doi: 10.3390/ma14133559. [COBISS.SI-ID 68262659], [JCRSNIPWoS do 18. 7. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 12. 7. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 21.32, št. avtorjev: 6

17. JIANG, Wen, ADAMOPOULOS, Stergios, HOSSEINPOURPIA, Reza, ŽIGON, Jure, PETRIČ, Marko, ŠERNEK, Milan, MEDVED, Sergej. Utilization of partially liquefied bark for production of particleboards. Applied sciences, ISSN 2076-3417, 2020, vol. 10, iss. 15, str. 1-14, ilustr. https://www.mdpi.com/2076-3417/10/15/5253, doi: 10.3390/app10155253. [COBISS.SI-ID 24100355], [JCRSNIPWoS do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.86, Scopus do 21. 7. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]

kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 12.5, št. avtorjev: 7

18. ŽIGON, Jure, KOVAČ, Janez, ZAPLOTNIK, Rok, SARAŽIN, Jaša, ŠERNEK, Milan, PETRIČ, Marko, DAHLE, Sebastian. Enhancement of strength of adhesive bond between wood and metal using atmospheric plasma treatment. Cellulose, ISSN 1572-882X, 2020, vol. 27, str. 6411-6424. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-020-03212-8, doi: 10.1007/s10570-020-03212-8. [COBISS.SI-ID 15624707], [JCRSNIPWoS do 18. 3. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.86, Scopus do 15. 7. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.86]

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 24.29, št. avtorjev: 7

19. ŽIGON, Jure, DAHLE, Sebastian, PETRIČ, Marko, PAVLIČ, Matjaž. Enhanced abrasion resistance of coated particleboard pre-treated with atmospheric plasma = Pojačana otpornost na abraziju premazanih iverica prethodno obrađenih atmosferskom plazmom. Drvna industrija : Znanstveno stručni časopis za pitanja drvne tehnologije, ISSN 0012-6772, 2020, vol. 71, iss. 2, str. 129-137, ilustr. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=346874, doi: 10.5552/drvind.2020.1960. [COBISS.SI-ID 19777795], [JCRSNIPWoS do 18. 2. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 23. 1. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]

kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 17.65, št. avtorjev: 4

20. PAVLIČ, Matjaž, PETRIČ, Marko. Comparison of visual and instrumental assessment of colour differences on finished wooden surfaces = Usporedba vizualne procjene i izmjerene promjene boje površinski obrađenog drva. Drvna industrija : Znanstveno stručni časopis za pitanja drvne tehnologije, ISSN 0012-6772, 2020, vol. 71, iss. 2, str. 201-207, ilustr. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=346912, doi: 10.5552/drvind.2020.1954. [COBISS.SI-ID 20073219], [JCRSNIPWoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 1. 9. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]

kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 35.3, št. avtorjev: 2

21. PAVLIČ, Matjaž, ŽIGON, Jure, PETRIČ, Marko. Wood surface finishing of selected invasive tree species = Površinska obrada nekih invazivnih vrsta drva. Drvna industrija : Znanstveno stručni časopis za pitanja drvne tehnologije, ISSN 0012-6772, 2020, vol. 71, iss. 3, str. 271-280, ilustr. https://hrcak.srce.hr/241020, doi: 10.5552/drvind.2020.1955. [COBISS.SI-ID 23498243], [JCRSNIPWoS do 27. 3. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 30. 5. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]

kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 23.53, št. avtorjev: 3

22. SRINIVAS, Kavyashree, KUMAR PANDEY, Krishna, PETRIČ, Marko. Photostabilization of rubberwood using cerium oxide nanoparticles. Part 1, Characterization and colour changes = Fotostabilizacija lesa kavčukovca z nanodelci cerijevega dioksida. Del 1, Karakterizacija in spremembe barve. Les, ISSN 0024-1067. [Tiskana izd.], 2020, letn. 69, št. 1, str. 57-70, ilustr. http://www.les-wood.si/index.php/leswood/article/view/85/56, doi: 10.26614/les-wood.2020.v69n01a06. [COBISS.SI-ID 20473347]

kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 10, št. avtorjev: 3

23. ŽIGON, Jure, TODOROVIĆ, Dejan, PAVLIČ, Matjaž, PETRIČ, Marko, DAHLE, Sebastian. Vpliv izbranih parametrov obdelave lesa z atmosfersko plazmo na proces obdelave in omočljivost lesa = The influence of selected treatment parameters with atmospheric plasma on the treatment process and wood wettability. Les, ISSN 0024-1067. [Tiskana izd.], 2020, letn. 69, št. 1, str. 71-84, ilustr. http://www.les-wood.si/index.php/leswood/article/view/86/58, doi: 10.26614/les-wood.2020.v69n01a05. [COBISS.SI-ID 20476931]

kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 6, št. avtorjev: 5

24. DAHLE, Sebastian, ŽIGON, Jure, PETRIČ, Marko, KARIŽ, Mirko. Plasma treatment of spruce wood changes its dielectric properties = Obdelava smrekovega lesa s plazmo spremeni njegove dielektrične lastnosti. Les, ISSN 0024-1067. [Tiskana izd.], 2020, letn. 69, št. 2, str. 83-95, ilustr. http://www.les-wood.si/index.php/leswood/article/view/97, doi: 10.26614/les-wood.2020.v69n02a03. [COBISS.SI-ID 44800259]

kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 7.5, št. avtorjev: 4

25. NOWROUZI, Zahra, MOHEBBY, Behbood, EBRAHIMI, Morteza, PETRIČ, Marko. The role of olive leaf extract and nanoparticles incorporation in polyacrylate coating structure on surface properties of heat treated wood during natural weathering. Nashriyyah-i jangal va faravardah/ha-yi chub, ISSN 2383-0530, 2020, vol. 73, no. 1, str. 1-12. https://jfwp.ut.ac.ir/article_76566_en.html#aff1, doi: 10.22059/JFWP.2020.294318.1049. [COBISS.SI-ID 22837763]

kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICB

točke: 1.25, št. avtorjev: 4

26. KUMAR, Anuj, RYPAROVÁ, Pavla, HOSSEINPOURPIA, Reza, ADAMOPOULOS, Stergios, PROŠEK, Zdeněk, ŽIGON, Jure, PETRIČ, Marko. Hydrophobicity and resistance against microorganisms of heat and chemically crosslinked poly(vinyl alcohol) nanofibrous membranes : Elektronski vir. Chemical engineering journal, ISSN 1873-3212. [Online ed.], 2019, vol. 360, str. 788-796, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894718325002?via%3Dihub#!, doi: 10.1016/j.cej.2018.12.029. [COBISS.SI-ID 2980745], [JCRSNIPWoS do 12. 7. 2022: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.57, Scopus do 5. 7. 2022: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.57]

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 25.94, št. avtorjev: 7

27. ŽIGON, Jure, PETRIČ, Marko, DAHLE, Sebastian. Artificially aged spruce and beech wood surfaces reactivated using FE-DBD atmospheric plasma. Holzforschung, ISSN 0018-3830, 2019, vol. 73, iss. 12, str. 1069-1081. https://www.degruyter.com/view/j/hfsg.2019.73.issue-12/hf-2019-0005/hf-2019-0005.xml, doi: 10.1515/hf-2019-0005. [COBISS.SI-ID 3099785], [JCRSNIPWoS do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, Scopus do 18. 3. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 36.81, št. avtorjev: 3

28. POLJANŠEK, Ida, ŽEPIČ BOGATAJ, Vesna, OSOLNIK, Urša, VEK, Viljem, PAVLIČ, Matjaž, PETRIČ, Marko, OVEN, Primož. Odpornost kompozita na osnovi polimlečne kisline in nanofibrilirane celuloze proti razenju = Resistance of polylactic acid/nanofibrillated cellulose composite to scratching. Les, ISSN 0024-1067. [Tiskana izd.], jun. 2019, letn. 68, št. 1, str. 37-45, ilustr. http://www.les-wood.si/index.php/leswood/article/view/65/42. [COBISS.SI-ID 3084681]

financer: ARRS, P4-0015-0481

kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 4.29, št. avtorjev: 7

29. BOHINC, Klemen, KEKEC, David, PETRIČ, Marko. Adhezija bakterij na lesne premaze = Adhesion of bacteria to wood coatings. Les, ISSN 0024-1067. [Tiskana izd.], dec. 2019, letn. 68, št. 2, str. 45-58, ilustr. http://www.les-wood.si/index.php/leswood/article/view/74, doi: 10.26614/les-wood.2019.v68n02a04. [COBISS.SI-ID 3169161]

kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 10, št. avtorjev: 3

30. KUMAR, Anuj, RICHTER, Jan, TYWONIAK, Jan, HAJEK, Petr, ADAMOPOULOS, Stergios, PETRIČ, Marko, ŠEGEDIN, Urban. Surface modification of Norway spruce wood by octadecyltrichlorosilane (OTS) nanosol by dipping and water vapour diffusion properties of the OTS-modified wood. Holzforschung, ISSN 0018-3830, 2018, vol. 72, iss. 1, str. 45-56. https://www.degruyter.com/view/j/hfsg.2018.72.issue-1/hf-2017-0087/hf-2017-0087.xml, doi: 10.1515/hf-2017-0087. [COBISS.SI-ID 2801545], [JCRSNIPWoS do 22. 7. 2022: št. citatov (TC): 28, čistih citatov (CI): 26, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.71, Scopus do 16. 7. 2022: št. citatov (TC): 28, čistih citatov (CI): 26, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.71]

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 18.7, št. avtorjev: 7

31. KLINC, Martin, PAVLIČ, Matjaž, PETRIČ, Marko, POHLEVEN, Franc. Influence of microwave heating in wood preservation on traditional surface coatings = Vpliv mikrovalovnega segrevanja pri zaščiti lesa na tradicionalne površinske premaze. Acta Silvae et Ligni, ISSN 2335-3112. [Tiskana izd.], 2017, [Št.] 112, str. 21-33, ilustr. https://doi.org/10.20315/ASetL.112.3, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6407, doi: 10.20315/ASetL.112.3. [COBISS.SI-ID 4829350], [WoS do 10. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]

kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 7.5, št. avtorjev: 4

32. KUMAR, Anuj, RYPAROVÁ, Pavla, PETRIČ, Marko, TYWONIAK, Jan, HAJEK, Petr. Coating of wood by means of electrospun nanofibers based on PVA/SiO2 and its hydrophobization with octadecyltrichlorosilane (OTS). Holzforschung, ISSN 0018-3830, 2017, vol. 71, iss. 3, str. 225-231. https://www.degruyter.com/view/j/hfsg.ahead-of-print/hf-2016-0108/hf-2016-0108.xml?format=INT, doi: 10.1515/hf-2016-0108. [COBISS.SI-ID 2697097], [JCRSNIPWoS do 28. 6. 2022: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 17, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.40, Scopus do 4. 7. 2022: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 17, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.40]

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 23.94, št. avtorjev: 5

33. ŽIGON, Jure, POGORELČNIK, Ajda, PETRIČ, Marko, PAVLIČ, Matjaž. Uporaba naravnih olj za površinsko zaščito lesa navadne bukve = Usage of natural oils for surface protection of common beech wood. Les, ISSN 0024-1067. [Tiskana izd.], 2017, letn. 66, št. 2, str. 37-46, ilustr. http://www.les-wood.si/index.php/leswood/article/view/16. [COBISS.SI-ID 2847369]

kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 7.5, št. avtorjev: 4

34. KUMAR, Anuj, VLACH, Tomáš, RYPAROVÁ, Pavla, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, KOVAČ, Janez, ADAMOPOULOS, Stergios, HAJEK, Petr, PETRIČ, Marko. Influence of liquefied wood polyol on the physical-mechanical and thermal properties of epoxy based polymer. Polymer testing, ISSN 0142-9418. [Print ed.], Dec. 2017, vol. 64, str. 207-216, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941817312606, doi: 10.1016/j.polymertesting.2017.10.010. [COBISS.SI-ID 2824073], [JCRSNIPWoS do 16. 11. 2021: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.38, Scopus do 21. 11. 2021: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.38]

kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 12.5, št. avtorjev: 8

35. PORI, Pavel, VILČNIK, Aljaž, PETRIČ, Marko, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, MIHELČIČ, Mohor, SURCA, Angelja Kjara, NOVAK, Urban, OREL, Boris. Structural studies of TiO[sub]2/wood coatings prepared by hydrothermal deposition of rutile particles from TiCl[sub]4 aqueous solutions on spruce (Picea Abies) wood. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], 2016, vol. 372, str. 125-138, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433216305104, doi: 10.1016/j.apsusc.2016.03.065. [COBISS.SI-ID 2518153], [JCRSNIPWoS do 28. 4. 2022: št. citatov (TC): 25, čistih citatov (CI): 23, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.88, Scopus do 18. 7. 2022: št. citatov (TC): 28, čistih citatov (CI): 26, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.25]

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 21.25, št. avtorjev: 8

36. KUMAR, Anuj, RYPAROVÁ, Pavla, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, HUMAR, Miha, PAVLIČ, Matjaž, TYWONIAK, Jan, HAJEK, Petr, ŽIGON, Jure, PETRIČ, Marko. Influence of surface modification of wood with octadecyltrichlorosilane on its dimensional stability and resistance against Coniophora puteana and molds. Cellulose, ISSN 0969-0239, 2016, vol. 23, iss. 5, str. 3249-3263, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007/s10570-016-1009-8, doi: 10.1007/s10570-016-1009-8. [COBISS.SI-ID 2593417], [JCRSNIPWoS do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 27, čistih citatov (CI): 22, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.44, Scopus do 19. 7. 2022: št. citatov (TC): 29, čistih citatov (CI): 24, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.67]

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 18.89, št. avtorjev: 9

37. KUMAR, Anuj, PETRIČ, Marko, KRIČEJ, Borut, ŽIGON, Jure, TYWONIAK, Jan, HÁJEK, Petr, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, PAVLIČ, Matjaž. Liquefied wood based polyurethane-nanosilica hybrid coatings and hydrophobization by self-assembled monolayers of orthotrichlorosilane (OTS). ACS sustainable chemistry & engineering, ISSN 2168-0485, 2015, vol. 3, no. 10, str. 2533-2541, ilustr. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.5b00723, doi: 10.1021/acssuschemeng.5b00723. [COBISS.SI-ID 2434441], [JCRSNIPWoS do 2. 5. 2022: št. citatov (TC): 30, čistih citatov (CI): 24, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 1. 6. 2022: št. citatov (TC): 32, čistih citatov (CI): 26, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.25]

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 19.69, št. avtorjev: 8

38. CHEUMANI-YONA, Arnaud Maxime, BUDIJA, Franc, HRASTNIK, David, PAVLIČ, Matjaž, PORI, Pavel, TAVZES, Črtomir, PETRIČ, Marko. Preparation of two-component polyurethane coatings from bleached liquefied wood. Bioresources, ISSN 1930-2126, 2015, vol. 10, iss. 2, str. 3347-3363. http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_10_2_3347_Cheumani_Yona_Polyurethane_Coatings_Liquefied_Wood. [COBISS.SI-ID 2375049], [JCRSNIPWoS do 1. 12. 2021: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.43, Scopus do 17. 11. 2021: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.43]

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 14.63, št. avtorjev: 7

39. MIKLEČIĆ, Josip, LUČIĆ BLAGOJEVIĆ, Sanja, PETRIČ, Marko, JIROUŠ-RAJKOVIĆ, Vlatka. Influence of (TiO2TiO2) and ZnO nanoparticles on properties of waterbornepolyacrylate coating exposed to outdoor conditions. Progress in organic coatings, ISSN 0300-9440. [Print ed.], 2015, vol. 89, no. dec., str. 67-74, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030094401530059X. [COBISS.SI-ID 2419849], [JCRSNIPWoS do 5. 4. 2022: št. citatov (TC): 59, čistih citatov (CI): 57, čistih citatov na avtorja (CIAu): 14.25, Scopus do 14. 4. 2022: št. citatov (TC): 63, čistih citatov (CI): 62, čistih citatov na avtorja (CIAu): 15.50]

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 35.84, št. avtorjev: 4

40. CHEUMANI-YONA, Arnaud Maxime, BUDIJA, Franc, KRIČEJ, Borut, KUTNAR, Andreja, PAVLIČ, Matjaž, PORI, Pavel, TAVZES, Črtomir, PETRIČ, Marko. Production of biomaterials from cork : Liquefaction in polyhydric alcohols at moderate temperatures. Industrial crops and products, ISSN 0926-6690, vol. 54, mar. 2014, str. 296-301, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092666901400034X. [COBISS.SI-ID 2189961], [JCRSNIPWoS do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 39, čistih citatov (CI): 37, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.63, Scopus do 10. 5. 2022: št. citatov (TC): 44, čistih citatov (CI): 42, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.25]

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 15.65, št. avtorjev: 8

41. HRASTNIK, David, HUMAR, Miha, KRIČEJ, Borut, PAVLIČ, Matjaž, PORI, Pavel, CHEUMANI-YONA, Arnaud Maxime, PETRIČ, Marko. Polyurethane coatings from liquefied wood containing remains of a copper-, chromium-, and boron-based wood preservative. Journal of applied polymer science, ISSN 0021-8995. [Print ed.], 2014, vol. 131, no. 19, str. 1-9. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.40865/pdf, doi: 10.1002/app.40865. [COBISS.SI-ID 2217097], [JCRSNIPWoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.29, Scopus do 27. 9. 2018: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.43]

kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

točke: 11.77, št. avtorjev: 7

42. PORI, Pavel, VILČNIK, Aljaž, OREL, Boris, PETRIČ, Marko. Vpliv vsebnosti vode v smrekovem lesu na kakovost hidrotermalne depozicije TiO [spodaj] 2 na površini lesnih vzorcev = The influence of water content in spruce wood on the quality of hydrothermal deposition of TiO [sub] 2 on surface of a wooden substrate. V: HUMAR, Miha (ur.), KRAIGHER, Hojka (ur.). Gozd in les : gozd in les - certificiranje v gozdarstvu in lesarstvu : znanstveno srečanje : zbornik predavanj ob znanstvenem srečanju Gozd in les: certificiranje v gozdarstvu in lesarstvu, (Les, ISSN 0024-1067, letn. 65 (2013), št. 1/2). Ljubljana: Zveza lesarjev Slovenije. 2013, letn. 65, št. 1/2, str. 70-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 2110857]

tipologija 1.08 -> 1.01, kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB

točke: 7.5, št. avtorjev: 4

43. KUTNAR, Andreja, KRIČEJ, Borut, PAVLIČ, Matjaž, PETRIČ, Marko. Influence of treatment temperature on wettability of Norway spruce thermally modified in vacuum. Journal of adhesion science and technology, ISSN 0169-4243, 2013, vol. 27, no. 9, str. 963-972, doi: 10.1080/01694243.2012.727168. [COBISS.SI-ID [URL li