Delovne izkušnje

  • Mlada raziskovalkka na IML-PRO
  • Raziskovalka na IML-PRO

Kompetence

Mikrobiološke in molekularne analize, analiza odpornosti proti antibiotikom, sekvenciranje genomov in obdelava podatkov.


Izbrana bibliografija