Biografija

Diploma: diplomirani inženir kmetijstva - zootehnike (UN), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2010-2013;

Magisterij: magister inženir zootehnike, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2013-2015.


Kompetence

 • Vodja kakovosti akreditiranega laboratorija Inštituta za mlekarstvo in probiotike po ISO 17025;
 • vodja panela za ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov po ISO 22935;
 • organizacija medlaboratorijskih primerjav;
 • priprava referenčnih materialov in
 • poznavanje in izvajanje analitskih metod s področja mlekarstva.

Članstvo

 • Član SIST/TC KŽP Kmetijski pridelki in živilski proivodi

Področja raziskovalnega dela

 • Senzorična analiza mleka in mlečnih izdelkov
 • Proučevanje vplivov na koagulacijske lastnosti mleka

Izbrana bibliografija

 • KOLENC, Borut, MALOVRH, Špela, PAVELJŠEK, Diana, ROZMAN, Vita, SIMČIČ, Mojca, TREVEN, Primož. Correlations of goat milk coagulation properties between dams and daughters. International Dairy Journal. 2023, vol. 142. ISSN 0958-6946. https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2023.105644, DOI: 10.1016/j.idairyj.2023.105644
 • KOLENC, Borut, MOHAR LORBEG, Petra, ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja, CIVIDINI, Angela, SIMČIČ, Mojca, TREVEN, Primož. Influence of two feed supplements on technological properties of goatʼs milk. Mljekarstvo : proizvodnja proučavanje i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda. 2020, vol. 70, no. 3, str. 162-170, ilustr. ISSN 0026-704X. https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2020.0303, DOI: 10.15567/mljekarstvo.2020.0303.
 • BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, OBERČKAL, Jernej, MOHAR LORBEG, Petra, PAVELJŠEK, Diana, SKALE, Nina, KOLENC, Borut, GRUDEN, Špela, POKLAR ULRIH, Nataša, KETE, Marko, ZUPANČIČ JUSTIN, Maja. Characterisation of lactoferrin isolated from acid whey using pilot-scale monolithic ion-exchange Chromatography. Processes. [Online ed.]. 2020, vol. 8, art. no. 804, str. 1-19, ilustr. ISSN 2227-9717. https://www.mdpi.com/2227-9717/8/7/804, DOI: 10.3390/pr8070804.