Akronim:

IC-RMI

Številka pogodbe:

I0-0022-0481-0481-02

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

Raziskovalni/infrastrukturni program

Vrsta projekta:

Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2022 - 31.12.2027

Vodja projekta na BF:

Butala Matej

IC za raziskave molekulskih interakcij Fotografija 3.png

V infrastrukturnem centru raziskujemo interakcije med proteini, lipidnimi membranami, DNA, itd. z uporabo različnih metod (npr. površinska plazmonska resonanca).

Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij (IC-RMI) je pričel s svojim delovanjem že leta 2003 z nakupom prvega refraktometra, ki deluje po principu površinske plazmonske resonance (ang. surface plasmon resonance, SPR), Biacore X (GE Healthcare). Leta 2007 smo kupili še zmogljivejši, avtomatski Biacore T100 (GE Healthcare) in leta 2011 aparaturo za merjenje hitre kinetike Stopped flow SX-20 (Applied Photophysics). V letu 2020 smo aparaturo T100 nadgradili na zmogljivejši model T200. IC-RMI uporablja aparature pri študiju raznovrstnih interakcij med molekulami in določanju kinetskih parametrov med proteini, lipidnimi membranami, DNA, itd. Metodo SPR uporabljajo raziskovalci različnih področij, npr. biokemije, molekularne biologije, mikrobiologije, farmacije, biotehnologije, medicine, itn. Metodologija je zanimiva tudi za farmacevtska podjetja pri razvoju novih učinkovin, za živilsko industrijo pri kontroli kakovosti hrane ter v okoljskem monitoringu.

Infrastrukturni center spada med infrastrukturne centre BF v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov UL (MRIC UL).

Vodja centra

Matej Butala
Večna pot 111, 1000 Ljubljana
+386 1 320 3397

Kontakt

Gregor Bajc

IC za raziskave molekulskih interakcij Fotografija 1.gif

Večja oprema

 • Biacore T100/T200 Sensitivity Enhanced (GE Healthcare)
 • Biacore X (GE Healthcare)
 • Stopped flow SX-20 (Applied Photophysics)

Rezervacija opreme

 • Rezervacije izključno preko e-pošte:

Uporaba opreme

Seznam uporabnikov

 • Biotehniška fakulteta
 • Fakulteta za farmacijo
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Medicinska fakulteta
 • Veterinarska fakulteta
 • Kemijski inštitut
 • Institut Jožef Stefan
 • Nacionalni inštitut za biologijo
 • Univerza v Birminghamu (Velika Britanija)
 • Broad Inštitut (ZDA)
 • Univerza v Oslu (Norveška)
 • CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Španija)
 • EPFL (Ecole Polytechnque Federale de Lausanne, Švica)
 • in mnoge druge raziskovalne skupine ter podjetja

Reference

https://www.zotero.org/groups/2910564/ic_center/library