Številka pogodbe:

I0-0022-0481-0481-02

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

Raziskovalni/infrastrukturni program

Vrsta projekta:

Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2015 - 31.12.2021

Vodja projekta na BF:

Butala Matej

IC za raziskave molekulskih interakcij Fotografija 3.pngV infrastrukturnem centru raziskujemo interakcije med proteini, lipidnimi membranami, DNA, itd. z uporabo metod kot so površinska plazmonska resonanca, izotermalna kalorimetrija, mikrotermoforeza in še nekatere druge.

Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij (IC-RMI) je pričel s svojim delovanjem že leta 2003 z nakupom prvega refraktometra, ki deluje po principu površinske plazmonske resonance (ang. surface plasmon resonance, SPR), Biacore X (GE Healthcare). Leta 2007 smo kupili še zmogljivejši, avtomatski Biacore T100 (GE Healthcare) in leta 2011 aparaturo za merjenje hitre kinetike Stopped flow SX-20 (Applied Photophysics). V letu 2020 smo aparaturo T100 nadgradili na zmogljivejši model T200. IC-RMI uporablja aparature pri študiju raznovrstnih interakcij med molekulami in določanju kinetskih parametrov med proteini, lipidnimi membranami, DNA, itd. Metodo SPR uporabljajo raziskovalci različnih področij, npr. biokemije, molekularne biologije, mikrobiologije, farmacije, biotehnologije, medicine, itn. Metodologija je zanimiva tudi za farmacevtska podjetja pri razvoju novih učinkovin, za živilsko industrijo pri kontroli kakovosti hrane ter v okoljskem monitoringu.

Infrastrukturni center spada med infrastrukturne centre BF v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov UL (MRIC UL).

Vodja centra
Matej Butala
Večna pot 111, 1000 Ljubljana
+386 1 320 3397

Kontakt
Grega Bajc (gregor.bajcclear(clearacleartclear)clearbf.uni-lj.si)

www.molecular-interactions.si

IC za raziskave molekulskih interakcij Fotografija 1.gif

Večja oprema

 • Biacore T100/T200 Sensitivity Enhanced (GE Healthcare)
 • Biacore X (GE Healthcare)
 • Stopped flow SX-20 (Applied Photophysics)

Rezervacija opreme

Uporaba opreme

Seznam uporabnikov

Raziskovalni program

 • P1-0207 Toksini in biomembrane (vodja dr. Igor Križaj, financira ARRS)

Raziskovalni projekti

 • J4-7162 Uporaba egerolizinskih proteinov za detekcijo in zatiranje škodljivcev (vodja dr. Kristina Sepčić, financira ARRS) 
 • J3-7494 Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja (vodja dr. Mateja Erdani Kreft, financira ARRS)
 • J1-7515 Receptorji za toksine rastlinskih patogenov (vodja dr. Gregor Anderluh, financira ARRS) 
 • J1-8150 »DNA sampling II«: Metoda za prepoznavo na DNA neposredno ali posredno vezanih proteinov v bakteriji. (vodja dr. Matej Butala, financira ARRS) 
 • J4-8225 Nove nanopore za aplikacije senzorike (vodja dr. Gregor Anderluh, financira ARRS)

IC za raziskave molekulskih interakcij Fotografija 2.gif

Reference
Pregledni znanstveni članki

 • Valerija Vezočnik, Vesna Hodnik, Gregor Anderluh. Surface plasmon resonance analysis of food toxins and toxicants. . 2017; :195-216.
 • Podobnik M, Kraševec N, Bedina Zavec A, Naneh O, Flašker A, Caserman S, Hodnik V, Anderluh G. How to Study Protein-protein Interactions. Acta Chim Slov. 2016; 63(3):424-439.
 • Hodnik V, Anderluh G. Surface plasmon resonance for measuring interactions of proteins with lipid membranes. Methods Mol Biol. 2013; 974:23-36.
 • Črnigoj Kristan K, Viero G, Dalla Serra Maček P, Anderluh G. Molecular mechanism of pore formation by actinoporins. Toxicon. 2009; 54:1125-1134.
 • Hodnik V, Anderluh G. Toxin detection by surface plasmon resonance. Sensors. 2009; 9:1339-1354.
 • Beseničar M, Maček P, Lakey JH, Anderluh G. Surface plasmon resonance in protein-membrane interactions. Chem Phys Lipids. 2006; 141(1-2):169-178.
 • Anderluh G, Maček P, Lakey JH. Peeking into a secret world of pore-forming toxins: membrane binding processes studied by surface plasmon resonance. Toxicon. 2003; 42(3):225-228.

Znanstveni članki

2020

 • Veggiani G, Giabbai B, Semrau MS, Medagli B, Riccio V, Bajc G, Storici P, de Marco A. Comparative analysis of fusion tags used to functionalize recombinant antibodies. Protein Expr Purif. 2020 Feb;166:105505.

2019

 • Soler MA, Medagli B, Semrau MS, Storici P, Bajc G, de Marco A, Laio A, Fortuna S. A consensus protocol for the in silico optimisation of antibody fragments. Chem Commun (Camb). 2019 Nov 19;55(93):14043-14046.
 • Novak M, Čepin U, Hodnik V, Narat M, Jamnik M, Kraševec N, Sepčić K, Anderluh G. Functional studies of aegerolysin and MACPF-like proteins in Aspergillus niger. Mol Microbiol. 2019 Oct;112(4):1253-1269.
 • Lenarčič T, Pirc K, Hodnik V, Albert I, Borišek J, Magistrato A, Nürnberger T, Podobnik M, Anderluh G. Molecular basis for functional diversity among microbial Nep1-like proteins. PLoS Pathog. 2019 Sep 3;15(9):e1007951.
 • Heim JB, Hodnik V, Heggelund JE, Anderluh G, Krengel U. Crystal structures of cholera toxin in complex with fucosylated receptors point to importance of secondary binding site. Sci Rep. 2019 Aug 22;9(1):12243.
 • Caveney NA, Pavlin A, Caballero G, Bahun M, Hodnik V, de Castro L, Fornelos N, Butala M, Strynadka NCJ. Structural Insights into Bacteriophage GIL01 gp7 Inhibition of Host LexA Repressor. Structure. 2019 Jul 2;27(7):1094-1102.e4.
 • Molan K, Podlesek Z, Hodnik V, Butala M, Oswald E, Žgur Bertok D. The Escherichia coli colibactin resistance protein ClbS is a novel DNA binding protein that protects DNA from nucleolytic degradation. DNA Repair (Amst). 2019 Jul;79:50-54.
 • Panevska A, Hodnik V, Skočaj M, Novak M, Modic Š, Pavlic I, Podržaj S, Zarić M, Resnik N, Maček P, Veranič P, Razinger J, Sepčić K. Pore-forming protein complexes from Pleurotus mushrooms kill western corn rootworm and Colorado potato beetle through targeting membrane ceramide phosphoethanolamine. Sci Rep. 2019 Mar 25;9(1):5073.
 • Heggelund JE, Heim JB, Bajc G, Hodnik V, Anderluh G, Krengel U. Specificity of Escherichia coli Heat-Labile Enterotoxin Investigated by Single-Site Mutagenesis and Crystallography. Int J Mol Sci. 2019 Feb 6;20(3). pii: E703.
 • Kekez M, Zanki V, Kekez I, Baranasic J, Hodnik V, Duchêne AM, Anderluh G, Gruic-Sovulj I, Matković-Čalogović D, Weygand-Durasevic I, Rokov-Plavec J. Arabidopsis seryl-tRNA synthetase: the first crystal structure and novel protein interactor of plant aminoacyl-tRNA synthetase. FEBS J. 2019 Feb;286(3):536-554.
 • Šakanovič A, Hodnik V, Anderluh G. Surface Plasmon Resonance for Measuring Interactions of Proteins with Lipids and Lipid Membranes. Methods Mol Biol. 2019;2003:53-70.

2018

 • Borišek J, Pintar S, Ogrizek M, Grdadolnik SG, Hodnik V, Turk D, Perdih A, Novič M. Discovery of (phenylureido)piperidinyl benzamides as prospective inhibitors of bacterial autolysin E from Staphylococcus aureus. J Enzyme Inhib Med Chem. 2018 Dec;33(1):1239-1247.
 • Fornelos N, Browning DF, Pavlin A, Podlesek Z, Hodnik V, Salas M, Butala M. Lytic gene expression in the temperate bacteriophage GIL01 is activated by a phage-encoded LexA homologue. Nucleic Acids Res. 2018 Oct 12;46(18):9432-9443.
 • Tibaut T, Tomašič T, Hodnik V, Anderluh M, Pintar S, Novič M, Turk D. Application of fragment based virtual screening towards inhibition of bacterial N-acetyglucosaminidase$. SAR QSAR Environ Res. 2018 Sep;29(9):647-660.
 • Kruljec N, Molek P, Hodnik V, Anderluh G, Bratkovič T. Development and Characterization of Peptide Ligands of Immunoglobulin G Fc Region. Bioconjug Chem. 2018 Aug 15;29(8):2763-2775.
 • Vezočnik V, Hodnik V, Sitar S, Okur HI, Tušek-Žnidarič M, Lütgebaucks C, Sepčić K, Kogej K, Roke S, Žagar E, Maček P. Kinetically Stable Triglyceride-Based Nanodroplets and Their Interactions with Lipid-Specific Proteins. Langmuir. 2018 Jul 31;34(30):8983-8993.
 • Kozorog M, Sani MA, Lenarčič Živković M, Ilc G, Hodnik V, Separovic F, Plavec J, Anderluh G. 19F NMR studies provide insights into lipid membrane interactions of listeriolysin O, a pore forming toxin from Listeria monocytogenes. Sci Rep. 2018 May 2;8(1):6894. 
   

2017

 • Kisovec M, Rezelj S, Knap P, Cajnko MM, Caserman S, Flašker A, Žnidaršič N, Repič M, Mavri J, Ruan Y, Scheuring S, Podobnik M, Anderluh G. Engineering a pH responsive pore forming protein. Scientific Reports. 2017; 7(42231):1-13.
 • Lenarčič T, Albert I, Böhm H, Hodnik V, Pirc K, Zavec AB, Podobnik M, Pahovnik D, Žagar E, Pruitt R, Greimel P, Yamaji-Hasegawa A, Kobayashi T, Zienkiewicz A, Gömann J, Mortimer JC, Fang L, Mamode-Cassim A, Deleu M, Lins L, Oecking C, Feussner I, Mongrand S, Anderluh G, Nürnberger T. Eudicot plant-specific sphingolipids determine host selectivity of microbial NLP cytolysins. Science. 2017; 358(6369):1431-1434.
 • Rezen T, Hafner M, Kortagere S, Ekins S, Hodnik V, Rozman D. Rosuvastatin and Atorvastatin are Ligands of the Human CAR/RXRα Complex. Drug Metab Dispos. 2017; 45(8):974-976.

2016

 • Heggelund JE, Burschowsky D, Ariel Bjørnestad V, Hodnik V, Anderluh G, Krengel U. High-Resolution Crystal Structures Elucidate the Molecular Basis of Cholera Blood Group Dependence. Plos Pathogens. 2016; 12(4):1-19.
 • Pirc K, Hodnik V, Poklar Ulrih N, Anderluh G. Interaction of [alpha]-synuclein with negatively charged lipid membranes monitored by surface plasmon resonance. Croatica chemica acta. 2016; 89:255-260.
 • Zadravec P, Marečková L, Petroková H, Hodnik V, Perišić Nanut M, Anderluh G, Štrukelj B, Malý P, Berlec A. Development of Recombinant Lactococcus lactis Displaying Albumin-Binding Domain Variants against Shiga Toxin 1 B Subunit. Plos One. 2016; 11(9):e0162625.

2015

 • Fornelos N, Butala M, Hodnik V, Anderluh G, Bamford JK, Salas M. Bacteriophage GIL01 gp7 interacts with host LexA repressor to enhance DNA binding and inhibit RecA-mediated auto-cleavage. Nucleic Acids Res. 2015; 43(15):7315-7329.
 • Miklavič, Kogovšek P, Hodnik V, Korošec J, Kladnik A, Anderluh G, Gutierrez-Aguirre I, Maček P, Butala M. The Pseudomonas aeruginosa RhlR-controlled aegerolysin RahU is a low-affinity rhamnolipid-binding protein. FEMS Microbiol Lett.. 2015; 362(10):.
 • Pogorelčnik B, Brvar M, Žegura B, Filipič M, Solmajer T, Perdih A. Discovery of mono- and disubstituted 1H-pyrazolo[3,4]pyrimidines and 9H-purines as catalytic inhibitors of human DNA topoisomerase. ChemMedChem. 2015; 10(2):345-359.
 • Švajger U, Brus B, Turk S, Sova M, Hodnik V, Anderluh G, Gobec S. Novel toll-like receptor 4 (TLR4) antagonists identified by structure- and ligand-based virtual screening. Eur J Med Chem. 2015; 70:393-399.
 • Žager U, Lunder M, Hodnik V, Anderluh G, Čučnik S, Kveder T, Božič B. Significance of K(L/V)WX(I/L/V)P epitope of the B2GPI in its (patho)physiologic function. eJIFCC. 2015; 22(4):1-6.

2014

 • Brgles M, Kurtović T, Kovačič L, Križaj I, Barut M, Lang Balija M, Allmaier G, Marchetti-Deschmann M, Halassy B. Identification of proteins interacting with ammodytoxins in Vipera ammodytes ammodytes venom by immuno-affinity chromatography. Anal Bioanal Chem. 2014; 406(1):293-304.
 • Godinič-Mikulčić V, Jaric J, Greber BJ, Franke V, Hodnik V, Anderluh G, Ban N, Weygand-Durasevic I. Archaeal aminoacyl-tRNA synthetases interact with the ribosome to recycle tRNAs. Nucleic Acids Res. 2014; 42(8):5191-5201.
 • Gutierrez-Aguirre I, Hodnik V, Glais L, Rupar M, Jacquot E, Anderluh G, Ravnikar M. Surface plasmon resonance for monitoring the interaction of Potato virus Y with monoclonal antibodies. Anal Biochem. 2014; 447:74-81.
 • Kostan J, Salzer U, Orlova A, Törö, Hodnik V, Senju Y, Zou J, Schreiner C, Steiner J, Merilainen J, Nikki M, Virtanen I, Carugo O, Rappsilber J, Lappalainen P, Lehto VP, Anderluh G, Egelman EH, Djinovic-Carugo K. Direct interaction of actin filaments with F-BAR protein pacsin2. Embo reports. 2014; 15(11):1154-1162.
 • Skočaj M, Resnik N, Grundner M, Ota K, Rojko N, Hodnik V, Anderluh G, Sobota A, Maček P, Veranič P, Sepčić K. Tracking cholesterol/sphingomyelin-rich membrane domains with the ostreolysin A-mCherry protein. PLoS One. 2014; 9:e92783.
 • Walter BM, Rupnik M, Hodnik V, Anderluh G, Dupuy B, Paulič N, Žgur-Bertok D, Butala M. The LexA regulated genes of the Clostridium difficile. BMC Microbiol. 2014; 14(1):1-11.

2013

 • Črnigoj M, Podlesek Z, Zorko M, Jerala R, Anderluh G, Ulrih NP. Interactions of archaeal chromatin proteins alba1 and alba2 with nucleic acids. PLoS One. 2013; 8(2):1-15.
 • Kovačič L, Paulič N, Leonardi A, Hodnik V, Anderluh G, Podlesek Z, Žgur-Bertok D, Križaj I, Butala M.. Structural insight into LexA-RecA* interaction. Nucleic Acids Res. 2013; 41(21):9901-9910.
 • Mikelj M, Praper T, Demič R, Hodnik V, Turk T, Anderluh G. Electroformation of giant unilamellar vesicles from erythrocyte membranes under low-salt conditions. Anal Biochem. 2013; 435(2):174-180.
 • Ota K, Leonardi A, Mikelj M, Skočaj M, Wohlschlager T, Kunzler M, Aebi M, Narat M, Križaj I, Anderluh G, Sepčić K, Maček P. Membrane cholesterol and sphingomyelin, and ostreolysin A are obligatory for pore-formation by a MACPF/CDC-like pore-forming protein, pleurotolysin B. Biochimie. 2013; 95(10):1855-1864.
 • Ota K, Mikelj M, Papler T, Leonardi A, Križaj I, Maček P. Ostreopexin: A hemopexin fold protein from the oyster mushroom, Pleurotus ostreatus. Biochim Biophys Acta. 2013; 1834(8):1468-1473.

2012

 • Anko M, Majhenc J, Kogej K, Sillard R, Langel U, Anderluh G, Zorko M. Influence of stearyl and trifluoromethylquinoline modifications of the cell penetrating peptide TP10 on its interaction with a lipid membrane. Biochim Biophys Acta. 2012; 1818(3):915-924.
 • Bavdek A, Kostanjšek R, Antonini V, Lakey JH; Dalla Serra M, Gilbert RJ, Anderluh G. pH dependence of listeriolysin O aggregation and pore-forming ability. FEBS J. 2012; 279(1):126-141.
 • Brvar M, Perdih A, Hodnik V, Renko M, Anderluh G, Jerala R, Solmajer T. In silico discovery and biophysical evaluation of novel 5-(2-hydroxybenzylidene) rhodanine inhibitors of DNA gyrase B. Bioorg Med Chem. 2012; 20(8):2572-2580.
 • Brvar M, Perdih A, Renko M, Anderluh G, Turk D, Solmajer T. Structure-based discovery of substituted 4,5'-bithiazoles as novel DNA gyrase inhibitors. J Med Chem. 2012; 55(14):6413-6426.
 • De Colibus L, Sonnen AF, Morris KJ, Siebert CA, Abrusci P, Plitzko J, Hodnik V, Leippe M, Volpi E, Anderluh G, Gilbert RJ. Structures of lysenin reveal a shared evolutionary origin for pore-forming proteins and its mode of sphingomyelin recognition. Structure. 2012; :1498-1507.
 • Mattiazzi M, Sun Y, Wolinski H, Bavdek A, Petan T, Anderluh G, Kohlwein SD, Drubin DG, Križaj I, Petrovič U. A neurotoxic phospholipase A2 impairs yeast amphiphysin activity and reduces endocytosis. PLoS One. 2012; 7(7):e40931.
 • Popovic M, Zlatev V, Hodnik V, Anderluh G, Felli IC, Pongor S, Pintar A. Flexibility of the PDZ-binding motif in the micelle-bound form of Jagged-1 cytoplasmic tail. Biochim Biophys Acta. 2012; 1818(7):1706-1716.
 • Škedelj V, Arsovska E, Tomašić T, Kroflič A, Hodnik V, Hrast M, Bešter-Rogač M, Anderluh G, Gobec S, Bostock J, Chopra I, O'Neill AJ, Randall C, Zega A. 6-Arylpyrido[2,3-d]pyrimidines as Novel ATP-Competitive Inhibitors of Bacterial D-Alanine:D-Alanine Ligase. PLoS One. 2012; 7(8):e39922.

2011

 • Butala M, Klose D, Hodnik V, Rems A, Podlesek Z, Klare JP, Anderluh G, Busby SJW, Steinhoff HJ, Žgur-Bertok D. Interconversion between bound and free conformations of LexA orchestrates the bacterial SOS response. Nucleic Acids Res. 2011; 39(15):6546-6557.
 • Conrado RJ, WU GC, Boock JT, Xu H, Chen SY, Lebar T, Turnšek J, Tomšič N, Avbelj M, Gaber R, Koprivnjak T, Mori J, Glavnik V, Vovk I, Benčina M, Hodnik V, Anderluh G, Dueber JE, Jerala R, Delisa MP. DNA-guided assembly of biosynthetic pathways promotes improved catalytic efficiency. Nucleic Acids Res. 2011; 40(4):1879-1889.
 • Hafner A, Obermajer N, Kos J. Gamma-1-Syntrophin Mediates Trafficking of Gamma-Enolase towards the Plasma Membrane and Enhances Its Neurotrophic Activity. NeuroSignals. 2011; 18(4):246-258.
 • Jevnikar Z, Obermajer N, Doljak B, Turk S, Gobec S, Švajger U, Hailfinger S, Thome M, Kos J. Cathepsin X cleavage of the ß2 integrin regulates talin-binding and LFA-1 affinity in T cells. J Leukocyte Biol. 2011; 90(1):99-109.
 • Popović M, Bella J, Zlatev V, Hodnik V, Anderluh G, Barlow PN, Pintar A, Pongor S. The interaction of Jagged-1 cytoplasmic tail with afadin PDZ domain is local, folding-independent, and tuned by phosphorylation. J Mol Recognit. 2011; 24(2):245-253.
 • Praper T, Sonnen A, Viero G, Kladnik A, Froelich CJ, Anderluh G, Dalla Serra M, Gilbert RJ. Human perforin employs different avenues to damage membranes. J Biol Chem. 2011; 286(4):2946-2955.
 • Praper T, Sonnen AF, Kladnik A, Andrighetti AO, Viero G, Morris KJ, Volpi E, Lunelli L, Dalla Serra M, Froelich CJ, Gilbert RJ, Anderluh G. Perforin activity at membranes leads to invaginations and vesicle formation. Proc Natl Acad Sci USA. 2011; 108(52):21016-21021.
 • Žager U, Irman Š, Lunder M, Škarabot M, Muševič I, Hodnik V, Anderluh G, Čučnik S, Kveder T, Rozman B, Božič B. Immunochemical properties and pathological relevance of anti-b2-glycoprotein I antibodies of different avidity. Int Immunol. 2011; 23(8):511-518.

2010

 • Bakrač B, Anderluh G. Molecular mechanism of sphingomyelin-specific membrane binding and pore formation by actinoporins. Adv Exp Med Biol. 2010; 677:106-115.
 • Bakrač B, Kladnik A, Maček P, McHaffie G, Werner A, Lakey JH, Anderluh G. A toxin-based probe reveals cytoplasmic exposure of Golgi sphingomyelin. J Biol Chem. 2010; 285(29):22186-22195.
 • Beseničar MP, Anderluh G. Preparation of Lipid Membrane Surfaces for Molecular Interaction Studies by Surface Plasmon Resonance Biosensors. Methods Mol Biol. 2010; 627:191-200.
 • Hodnik V, Anderluh G. Capture of Intact Liposomes on Biacore Sensor Chips for Protein–Membrane Interaction Studies. Methods Mol Biol. 2010; 627:201-211.
 • Kulma M, Hereć M, Grudziński W, Anderluh G, Gruszecki W, Kwiatkowska K, Sobota A. Sphingomyelin-rich domains are sites of lysenin oligomerization: Implications for raft studies. Biochim Biophys Acta. 2010; 1798:471-481.
 • Praper T, Beseničar MP, Istinič H, Podlesek Z, Metkar SS, Froelich CJ, Anderluh G. Human perforin permeabilizing activity, but not binding to lipid membranes, is affected by pH. Mol Immunol. 2010; 15(47):2492-2504.
 • Škerget K, Taler-Verčič A, Bavdek A, Hodnik V, Čeru S, Tušek-Žnidarič M, Kumm T, Pitsi D, Pompe-Novak M, Palumaa P, Soriano S, Kopitar-Jerala N, Turk V, Anderluh G, Žerovnik E. Interaction between oligomers of stefin B and amyloid-beta in vitro and in cells. J Biol Chem. 2010; 285(5):3201-3210.

2009

 • Gaser D, Štrukelj B, Bratkovič T, Kreft S, Pungerčar J, Lunder M. Cross-affinity of peptide ligands selected from phage display library against pancreatic phospholipase A2 and ammodytoxin C. Acta Chim Slov.2009; 3:712-717.
 • Kovačič L, Novinec M, Petan T, Baici A, Križaj I. Calmodulin is a nonessential activator of secretory phospholipase A2. Biochemistry. 2009; 48:11319-11328.
 • Mirković B, Premzl A, Hodnik V, Doljak B, Jevnikar Z, Anderluh G, Kos J. Regulation of cathepsin B activity by 2A2 monoclonal antibody. FEBS J. 2009; 276(17):4739-4751.
 • Obermajer N, Doljak B, Jamnik P, Pečar Fonovič U, Kos J. Cathepsin X cleaves the C-terminal dipeptide of alpha- and gamma-enolase and impairs survival and neuritogenesis of neuronal cells. Int J Biochem.2009; 41:1685-1696.
 • Rich LB et al. A global benchmark study using affinity-based biosensors. Anal Biochem. 2009; 386(2):194-216.

2008

 • Bakrač B, Gutierrez-Aguirre I, Podlesek Z, Sonnen AF, Gilbert RJ, Maček P, Lakey JH, Anderluh G. Molecular determinants of sphingomyelin specificity of a eukaryotic pore forming toxin. J Biol Chem. 2008; 283(27):18665-18677.
 • Beseničar MP, Bavdek A, Kladnik A, Maček P, Anderluh G. Kinetics of cholesterol extraction from lipid membranes by methyl-beta-cyclodextrin- a surface plasmon resonance approach. BBA - Biomembranes. 2008; 1778:175-184.
 • Beseničar MP, Metkar S, Wang B, Froelich CJ, Anderluh G. Granzyme B translocates across the lipid membrane only in the presence of lytic agents. Biochem Biophys Res Commun. 2008; 371(3):391-394.
 • Chowdhury HH, Rebolj K, Kreft M, Zorec R, Maček P, Sepčić K. Lysophospholipids prevent binding of a cytolytic protein ostreolysin to cholesterol-enriched membrane domains. Toxicon. 2008; 51:1345-1356.
 • Logonder U, Jorgačevski J, Anderluh G, Petrovič U, Poberaj I, Križaj I. A secreted phospholipase A2 binds to calmodulin at sub-micromolar concentrations of calcium. Acta Chim Slov. 2008; 55:541-546.
 • Lunder M, Bratkovič T, Anderluh G, Štrukelj B, Kreft S. Affinity ranking of phage-displayed peptides: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay versus Surface Plasmon Resonance. Acta Chim Slov. 2008; 55:233-235.
 • Rabzelj S, Viero G, Aguirre IG, Turk V, Dalla Serra M, Anderluh G, Žerovnik E. Interaction with model membranes and pore formation by human stefin B – studying the native and prefibrillar states. FEBS J. 2008; 275(10):2455-2466.

2007

 • Bavdek A, Gekara NO, Priselac D, Aguirre IG, Darji A, Chakraborty T, Maček P, Lakey JH, Weiss S, Anderluh G. Sterol and pH interdependence in the binding, oligomerization, and pore formation of listeriolysin O. Biochemistry. 2007; 46(14):4425-4437.
 • Butala M, Hodošček M, Anderluh G, Podlesek Z, Žgur-Bertok D. Intradomain LexA rotation is a prerequisite for DNA binding specificity. FEBS J. 2007; 581(25):4816-4820.
 • Kocbek P, Obermajer N, Cegnar M, Kos J, Kristl J. Targeting cancer cells using PLGA nanoparticles surface modified with monoclonal antibody. J Control Release. 2007; 120(1-2):18-26.
 • Koss D, Hindley KP, David KC, Mancini I, Guella G, Sepčić K, Turk T, Rebolj K, Riedel G, Platt B, Scott RH. A comparative study of the actions of alkylpyridinium salts from a marine sponge and related synthetic compounds in rat cultured hippocampal neurons. BMC Pharmacology. 2007; 7(1):1-17.
 • Obermajer N, Kocbek P, Repnik U, Kužnik A, Cegnar M, Kristl J, Kos J. Immunonanoparticles − an effective tool to impair harmful proteolysis in invasive breast tumor cells. FEBS J. 2007; 274 (17):4416-4427.
 • Petan T, Križaj I, Pungerčar J. Restoration of Enzymatic Activity in a Ser-49 Phospholipase A(2) Homologue decreases its Ca(2+)-independent membrane-damaging activity and increases its toxicity. Biochemistry. 2007; 46(44):12795-12809.

2006

 • Gutierrez-Aguirre I, Trontelj P, Maček P, Lakey JH, Anderluh G. Membrane binding of zebrafish actinoporin-like protein: AF domains, a novel superfamily of cell membrane binding domains. Biochem J. 2006; 398(3):381-392.

2005

 • Anderluh G, Beseničar M, Kladnik A, Lakey JH, Maček P. Properties of nonfused liposomes immobilized on an L1 Biacore chip and their permeabilization by a eukaryotic pore-forming toxin. Anal Biochem.2005; 344(1):43-52.
 • Anderluh G, Gutirrez-Aguirre I, Rabzelj S, Čeru S, Kopitar-Jerala N, Maček P, Turk V, Žerovnik E. Interaction of human stefin B in the prefibrillar oligomeric form with membranes Correlation with cellular toxicity. FEBS J. 2005; 272(12):3042-3051.
 • Petrovič U, Šribar J, Matis M, Anderluh G, Peter-Katalinić J, Križaj I, Gubenšek F. Ammodytoxin, a secretory phospholipase A2, inhibits G2 cell-cycle arrest in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Biochem J.2005; 391: 383-388.
 • Šribar J, Anderluh G, Fox JW, Križaj I. Protein disulphide isomerase binds ammodytoxin strongly: Possible implications for toxin trafficking. Biochem Biophys Res Commun. 2005; 329(2):733-737.

2004

 • Sepčić K, Berne S, Rebolj K, Batista U, Plemenitaš A, Šentjurc M, Maček P. Ostreolysin, a pore-forming protein from the oyster mushroom, interacts specifically with membrane cholesterol-rich lipid domains. FEBS Lett. 2004; 575(1-3):81-85.

Strokovne publikacije

 • Berden Zrimec M, Barlič-Maganja D. Biološki detekcijski sistemi v veterini in mikrobiologiji. . 2007; 1:87-94.
 • Anderluh G. Merjenje medmolekularnih interakcij. Delo Znanost. 2004; :21.