Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno infrastrukturo za opravljanje znanstveno raziskovalne dejavnosti. Raziskovalna oprema je strojna oziroma programska oprema, ki je nujna za izvajanje raziskovalne dejavnosti po standardih stroke.