Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Raziskovalna dejavnost

Biotehniška fakulteta je uspešna pri sklepanju mednarodnih sodelovanj in pridobivanju projektov, ki so financirani iz evropskih virov. Trenutno se na fakulteti izvaja več kot 80 evropskih projektov. Aktivnih je dvaindvajset projektov Obzorje 2020, šest LIFE projektov, trije ERA projekti, projekti INTERREG in projekti razvoja raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega raziskovalnega RRI prostora, ter drugi. Fakulteta se uspešno povezuje tudi na področju projektnega sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih praks, ter znotraj področja podpore za reformo politike. Ti projekti so potekajo znotraj akcije Erasmus+, trenutno se na fakulteti izvajajo štirje tovrstni projekti.