Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobno diverziteto, mikrobiomiko in biotehnologijo

Odgovorna oseba:

Vir financiranja nakupa opreme

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo, Groblje 3, Domžale

 

Namembnost opreme

Omogoča regulacijo temperature, pH, mešanja ter vzorčenje tekočih in plinastih vzorcev. Bioreaktorji lahko delujejo paralelno na kontinuirni ali šaržni način. Namenjen prvenstveno vodenju in proučevanju anaerobnih procesov in natančnemu merjenju količine in koncentracije proizvedenih plinov (CH4 in H2).

Cenik za uporabo

15 €/h za izučenega uporabnika; strošek dela operaterja 9,75 €/h (kadar je potreben)

2_Minifors2