Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil

Odgovorna oseba:

Vir financiranja nakupa opreme

Lokacija/Prostor:

Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, laboratorij LIB

Dostop do opreme

Oprema je 10% na razpolago za zunanje uporabnike. Predhodni dogovor oz. rezervacija termina za delo z opremo. Cena določena po trenutno veljavnem ceniku BF oz. po ustreznem dogovoru z uporabnikom opreme ali storitev. 

Namembnost opreme

Čitalec mikrotitrskih plošč omogoča merjenje absorbance, fluorescence in luminiscence in je tako primeren za preučevanje procesov tako na celični kot tudi molekularni ravni (npr. merjenje znotrajcelične oksidacije, metabolne aktivnosti, živosti, encimskih aktivnosti, itd.) Metoda je primerna za študij manjših molekul, makromolekul in kompleksnejših matriksov.

Cenik za uporabo

Cena uporabe za izkušenega uporabnika znaša 18-40€, odvisno od priprave in št. vzorcev, .