Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna zunanjim in notranjim uporabnikom po predhodni rezervaciji razpoložljivega časa.

Namembnost opreme

Sušenje hidriranih vzorcev pri kritični točki za potrebe vrstične elektrosnke mikroskopije

Cenik za uporabo

vezan na opremo št. 1