Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Koledar zasedenosti:

Povezava

Dostop do opreme

Oprema je na razpolago vsem zunanjim uporabnikom na osnovi predhodnega dogovora in eventuelnega usposabljanja. Cena ure je določena s cenikom BF.

Namembnost opreme

Opazovanje in analiza presevnih in fluorescentnih vzorcev na mikroskopskem nivoju

Cenik za uporabo

DA