Številka pogodbe:

33117-3003/2018/17

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

22.11.2019 - 22.11.2022

Vrednost projekta BF:

17.114,82 €

Vrednost projekta skupaj:

348.832,88 €

Vodja projekta na BF:

Hudina Metka

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru

Vodja projekta: Prof. dr. Stanislav Tojnko (stanislav.tojnkoclear(clearacleartclear)clearum.si) 

Projektni partnerji:

 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
 • Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
 • Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
 • Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o.
 • MIROSAN d.o.o.
 • EVROSAD d.o.o. Krško
 • Mohor Holešek
 • KARLOVČEK d.o.o.
 • Kmetija Novak
 • Kmetija Juhart
 • Kmetija Šušterič

KRATEK OPIS PROJEKTA:
V demonstracijsko poskusnih nasadih bomo združili vse v zadnjih letih preskušane pridelovalne tehnike za doseganje naslednjega ključnega cilja: trajnostna in svetovno konkurenčna pridelava prvovrstnih slovenskih jabolk, pridelanih s sintezo tehnoloških ukrepov za zmanjševanje obremenitev okolja, zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb, doseganje najvišjih trženjskih standardov in zadovoljevanje pričakovanj najzahtevnejših kupcev.

Trajanje projekta: 22. 11. 2019 – 23. 11. 2022

 

Povezave: