Številka pogodbe:

V4-2019

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.11.2020 - 31.10.2022

Vrednost sofinancerja:

54.231,00 €

Vrednost projekta skupaj:

120.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Šumrada Tanja