Akronim:

BioProMedFood

Številka pogodbe:

N4-0145

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

PRIMA - Partnerstvo na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.03.2020 - 02.09.2023

Vrednost projekta skupaj:

0,32 FTE

Vodja projekta na BF:

Smole-Možina Sonja

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA

BioProMedFood se osredotoča na preučitev dveh inovativnih in trajnostnih konceptov - bioaktivnih sestavin in bio-zaščitnih kultur - za povečanje njihove učinkovitosti v proizvodnji hrane, za podaljšanje roka trajnosti hitro pokvarljivih mediteranskih izdelkov in povečanje varnosti živil. Namen projekta je tudi dodati ekonomsko vrednost stranskim proizvodom živilske industrije in zmanjšanje živilskih odpadkov z njihovo uporabo za pridobivanje bioaktivnih sestavin – s potencialom izboljšanja kakovosti mediteranske hrane oz. živilskih izdelkov. Da bi ta koncept dokazali na ravni TRL 5, so cilji projekta naslednji:

 i) pridobivanje izvlečkov, čiščenje in proizvodnja bioaktivnih spojin iz različnih materialov, pomembnih za sredozemsko gospodarstvo in z velikim potencialom biotske raznovrstnosti (makro alge, stranski proizvodi predelave oljk, grozdja in sadja) in predstavitev njihove antioksidativne in protimikrobne aktivnosti v »in vitro« razmerah;

 ii) izolacija in selekcija funkcionalnih sevov mlečnokislinskih bakterij z bio-zaščitnim potencialom iz spontanih fermentacij tradicionalnih mesnih izdelkov, karakterizacija njihovega zaviralnega delovanja proti patogenim mikroorganizmom in fermentacijskega potenciala za izbor bio-zaščitnih in izboljšanih funkcionalnih starterskih kultur;  iii) uporaba bioaktivnih spojin, mlečnokislinskih bakterij in sinergističnega učinkovanja v različnih modelih živil in različnih načinih pakiranja hrane in razvoj polimernega embalažnega materiala, vključno z oceno potrebnih proizvodno-tehnoloških parametrov.

Navedeni cilji projekta bodo omogočili omejitev invazivnih fizikalnih postopkov konzerviranja hrane in sintetičnih kemijskih konzervansov, izkoriščanje mediteranske mikrobne raznolikosti in stranskih proizvodov agroživilske proizvodnje – za trajnostne in cenovno ugodnejše rešitve z optimiziranimi biotehnološkimi načini zmanjšanja tveganj, ki so jim izpostavljeni predvsem majhni proizvajalci tradicionalnih živilskih izdelkov in zadovoljitev potrošnikovih zahtev po sveži in minimalno predelani hrani, a ob zagotavljanju najstrožjih zahtev glede varnosti živilskih izdelkov.


FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

  • DS1:Koordinacija in upravljanje projekta
  • DS2:Ekstrakcija, čiščenje in proizvodnja bioaktivnih sestavin različnih makro-alg in stranskih proizvodov agroživilske verige
  • DS3: Izolacija in karakterizacija avtohtonih mlečnokislinskih bakterij za razvoj izboljšanih starterskih, zaščitnih in funkcionalnih kultur
  • DS4: Uporaba izbranih izvlečkov in njihovih bioaktivnih sestavin in njihovo sinergistično delovanje z novimi metodami pakiranja svežih živil
  • DS5: Kombinirana uporaba izbranih mlečnokislinskih bakterij in bioaktivnih sestavin za podajšanje obstojnosti svežih mediteranskih živil
  • DS6: Diseminacija rezultatov


 

Bibliografske reference

SICRIS povezava