Številka pogodbe:

V5-2135

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2021 - 30.09.2024

Vrednost projekta skupaj:

200.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Golobič Mojca

Projekt številka V5-2135, cenovna kategorija B, je sofinanciran v skupni višini 200.000,00 EUR, od tega v višini 100.000,00 EUR iz sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, v višini 80.000,00 EUR iz sredstev Ministrstva za okolje in prostor, v višini 10.000,00 EUR iz sredstev Ministrstva za kulturo in v višini 10.000,00 EUR iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt je sofinanciran za obdobje 36 mesecev.

Vsebinski opis projekta

Namen naloge je pripraviti posodobljeno, vsebinsko ažurno in metodološko sodobno strokovno podlago za krajino, potrebno za izvajanje krajinske politike skozi vključevanje krajine v resorne politike in prostorske akte na regionalni in lokalni ravni ter za presojo vplivov planov, programov in projektov na krajino. Rezultati naloge bodo: metodologija vsebinske posodobitve regionalizacije krajinskih tipov in izjemnih krajin z izvedbenimi protokoli in viri podatkov, posodobljena regionalizacija krajinskih tipov Slovenije z opredeljenimi cilji kakovosti krajin, posodobljen nabor izjemnih krajin in območij nacionalne prepoznavnosti krajine, predlog ukrepov za preprečitev neželenih sprememb v prihodnje ter usmeritve za varstvo in razvoj v okviru instrumentov ključnih javnih politik na področju varstva, upravljanja in načrtovanja krajin, merila za opredeljevanje izjemnih krajin in območij prepoznavnosti na regionalni in lokalni ravni, klasifikacija, zajem in priprava podatkovnega sloja krajinskih prvin na območjih izjemnih krajin.

Sestava projektne skupine

Mojca Golobič, Nadja Penko Seidl, Tadej Bevk, Tomaž Pipan, Manca Krošelj, Barbara Kostanjšek, Jelka Hudoklin, Irena Hočevar, Suzana Simič, Lucija Gritli, Žiga Kokalj, Liza Stančič

Sicris

Faze projekta in njihova realizacija

(I) Priprava izhodišč za posodobitev,

(II) Izdelava metodologije vsebinske posodobitve,

(III) Posodobitev,

(IV) Oblikovanje usmeritev za varstvo in razvoj v okviru instrumentov ključnih javnih politik ter oblikovanje meril za opredeljevanje na regionalni in lokalni ravni,

(V) Inventarizacija in digitalizacija krajinskih prvin.

Poročila

CRP V5-2135 Prenova Regionalne razdelitve krajinskih tipov in izjemnih krajin v Sloveniji ter njihova digitalizacija, prvo vmesno poročilo.pdf

CRP V5-2135 Prenova Regionalne razdelitve krajinskih tipov in izjemnih krajin v Sloveniji ter njihova digitalizacija, drugo vmesno poročilo.pdf

CRP V5-2135 Prenova Regionalne razdelitve krajinskih tipov in izjemnih krajin v Sloveniji ter njihova digitalizacija, tretje vmesno poročilo.pdf

Partnerji v projektu