Številka pogodbe:

V5-2135

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2021 - 30.09.2024

Vrednost projekta skupaj:

200.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Golobič Mojca

Vsebinski opis projekta

Namen naloge je pripraviti posodobljeno, vsebinsko ažurno in metodološko sodobno strokovno podlago za krajino, potrebno za izvajanje krajinske politike skozi vključevanje krajine v resorne politike in prostorske akte na regionalni in lokalni ravni ter za presojo vplivov planov, programov in projektov na krajino. Rezultati naloge bodo: metodologija vsebinske posodobitve regionalizacije krajinskih tipov in izjemnih krajin z izvedbenimi protokoli in viri podatkov, posodobljena regionalizacija krajinskih tipov Slovenije z opredeljenimi cilji kakovosti krajin, posodobljen nabor izjemnih krajin in območij nacionalne prepoznavnosti krajine, predlog ukrepov za preprečitev neželenih sprememb v prihodnje ter usmeritve za varstvo in razvoj v okviru instrumentov ključnih javnih politik na področju varstva, upravljanja in načrtovanja krajin, merila za opredeljevanje izjemnih krajin in območij prepoznavnosti na regionalni in lokalni ravni, klasifikacija, zajem in priprava podatkovnega sloja krajinskih prvin na območjih izjemnih krajin.

 

Sestava projektne skupine

Mojca Golobič, Nadja Penko Seidl, Tadej Bevk, Tomaž Pipan, Manca Krošelj, Barbara Kostanjšek, Jelka Hudoklin, Irena Hočevar, Suzana Simič, Lucija Gritli, Žiga Kokalj, Liza Stančič

 

Faze projekta in njihova realizacija

(I) Priprava izhodišč za posodobitev,

(II) Izdelava metodologije vsebinske posodobitve,

(III) Posodobitev,

(IV) Oblikovanje usmeritev za varstvo in razvoj v okviru instrumentov ključnih javnih politik ter oblikovanje meril za opredeljevanje na regionalni in lokalni ravni,

(V) Inventarizacija in digitalizacija krajinskih prvin.

 

Partnerji v projektu