Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Temeljni

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.12.2021 - 30.11.2024

Vrednost projekta skupaj:

0,78 FTE

Vodja projekta na BF:

Golobič Mojca

Vsebinski opis projekta

V projektu bomo s transdisciplinarnim pristopom obravnavali dva med seboj povezana problema, ki v mnogih državah ovirata energetski prehod. Prvi je pomanjkanje medsektorskega sodelovanja med različnimi javnimi inštitucijami, kar je povezano z drugim problemom, nasprotovanjem javnosti projektom obnovljive energije. S tem projektom predlagamo razvoj in preizkus pristopa vključevanja vprašanj energetskega prehoda v celovito načrtovanje krajine. Pristop vključuje participativno oblikovanje vizij, ki je podlaga za regionalno krajinsko planiranje v štirih regijah (dve v Sloveniji, dve v Švici). Pristop bomo vrednotili glede na njegov prispevek k socialnemu učenju med deležniki in glede na njegovo uporabnost v različnih institucionalnih okoljih. 

 

Sestava projektne skupine

 

Faze projekta in njihova realizacija

  • Faza 1: Analiza konteksta

Cilj: vzpostavitev transdisciplinarnega usmerjevalnega odbora, analiza konteksta kot zagotovitev podlage za sistematično primerjavo pilotnih regij in gradiva za proces ustvarjanja vizije.

Rezultat: Primerjalno poročilo o regijah in zemljevidi za proces ustvarjanja vizije.

  • Faza 2: Izhodiščna analiza deležnikov.

Cilj: Opraviti izhodiščno meritev za ocenjevanje učinkov procesa ustvarjanja vizije celovitega razvoja krajine.

Rezultat: Instrumenti in podatkovne baze izhodiščnih meritev.

  • Faza 3: Participatorna intervencija

Cilj: Izvedba ustvarjanja vizij celovitega razvoja krajine v vsaki regiji.

Rezultat: Vizije razvoja krajine in projektne ideje za vsako regijo.

  • Faza 4: Vrednotenje.

Cilj: Merjenje učinka delavnice ustvarjanja vizije na socialno učenje udeležencev, povezano z energetskim prehodom.

Rezultat: Poročilo za vsako regijo o izmerjenih učinkih socialnega učenja.

  • Faza 5: Sinteza

Cilj: Primerjati procese ustvarjanja vizije celovitega razvoja krajine in njihove učinke v pilotnih regijah za določitev vloge konteksta.

Rezultat: Smernice za uporabo participativnega procesa ustvarjanja vizij celostnega razvoja krajine za spodbujanje regionalnega energetskega prehoda v Evropi

 

 

Partnerji v projektu