Akronim:

V4-2208

Številka pogodbe:

V4-2208

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2022 - 30.09.2025

Vrednost projekta skupaj:

150.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Juvančič Luka