Akronim:

V4-2209

Številka pogodbe:

V4-2209

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.10.2022 - 30.09.2025

Vrednost projekta skupaj:

300.000,00 €

Spletna stran projekta:

Povezava

Vsebinski opis projekta

Gozd in gozdarstvo imata pomembno vlogo pri doseganju ambicioznih ciljev razogljičenja družbe do leta 2050. Zaradi vse večjega zavedanja o posledicah klimatskih sprememb so gozdovi in gozdarstvo pod vse večjim drobnogledom javnosti in različnih interesnih skupin, kar zvišuje pomen okoljske in ekonomske ustreznosti pridobivanja lesa. Kakovost izvedbe del (gozdna dela, gozdne prometnice, prevoz lesa) je podoba, ki jo vidijo vsi uporabniki gozdnega prostora, zato je vprašanje kakovosti izvedbe ključno za pozitivno podobo gozdne proizvodnje v javnosti. Projekt naslavlja številne izzive s katerimi se srečujejo lastniki gozdov pri najemu storitve ali izvedbi del v gozdovih, ki jih opravijo sami.

Glavni namen projekta je priprava usmeritev za umeščanje tehnologij pridobivanja lesa v prostor ter ocene kakovosti pri izvajanju del v gozdovih (nega in redne sečnje) in gradnji gozdnih prometnic. Cilj projekta pa je nadgraditi obstoječa znanja o tehnoloških, ekonomskih in socialnih vidikih umeščanja tehnologij v prostor ter oblikovati orodje, ki bo podpiralo tako lastnike gozdov, izvajalce del kot tudi načrtovalce. Z metodologijo za presojo kakovosti na področju izvajanja del v gozdovih in gradnji gozdnih prometnic želimo omogočiti javni gozdarski službi in lastnikom gozdov oceno izvedenih del z relevantnimi in enotnimi kriteriji. Rezultati bodo neposredno namenjeni lastnikom gozda in izvajalcem del v gozdovih, odločevalcem ter strokovnemu kadru, zlasti v okviru javne gozdarske službe. Vmesni in končni rezultati bodo so-oblikovani in preverjeni v dialogu s ključnimi deležniki.

 

Sestava projektne skupine

  • povezava na Sicris

 

Faze projekta in njihova realizacija

DS1: Koordinacija;

DS2: Merila umeščanja sodobnih tehnologij v gozdni prostor;

DS3: Optimizacija omrežja gozdnih prometnic;

DS4: Ocena kakovosti pri izvajanju del v gozdovih;

DS5: Komunikacija, prenos znanja ter promocija dosežkov za javnost.