Akronim:

BioRural

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

Horizon Europe

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.09.2022 - 31.08.2025

Vrednost projekta BF:

164.125,00 €

Vrednost projekta skupaj:

2.999.962,50 €

Vodja projekta na BF:

Juvančič Luka

Spletna stran projekta:

Povezava

Glavni cilj BioRural je ustvariti vseevropsko mrežo biogospodarstva na podeželju, v okviru katerega bodo povezane zainteresirane strani sodelovale pri spodbujanju trenutno razpoložljivih rešitev, ki temeljijo na bioloških območjih v majhnem obsegu, na podeželju, da se poveča delež biogospodarstva, kar bo povečalo vrednost na tako oddaljenih območjih. . Tak okvir bo prispeval k premostitvi vrzeli med razpoložljivimi novimi vrhunskimi biološkimi rešitvami in vsakdanjim evropskim podeželskim življenjem z oceno obstoječega položaja evropskega podeželskega biogospodarstva, zajemanjem potreb in idej na osnovni ravni ter spodbujanjem učinkovite izmenjave znanja in informacij in raziskovanje možnih priložnosti za regionalni razvoj s širitvijo integracije rešitev na osnovi biomase v podeželski Evropi. Na ta način bo BioRural razvil prehodni okvir v smeri trajnostnega, regenerativnega, vključujočega in pravičnega krožnega biogospodarstva po vsej Evropi na lokalnem in regionalnem nivoju ter podprl inovatorje pri povečanju vključujočih in majhnih bioloških rešitev na podeželju. V ta namen bo projekt: (i) oceniti in ovrednotiti trenutno uspešnost evropskega podeželskega biogospodarstva v EU in opredeliti dejavnike, ki vplivajo na sprejemanje inovacij in širjenje bio-osnovanih rešitev na podeželju; (ii) ustvariti štiri regionalne platforme za biogospodarstvo podeželja (RBP), ki bodo tvorile evropsko mrežo za biogospodarstvo podeželja (ERBN); (iii) oceniti in promovirati zgodbe o uspehu bioloških rešitev na podeželju; (iv) Razviti in stalno optimizirati spletno odprto orodje za zainteresirane strani, imenovano BioRural Toolkit; (v) olajšati izmenjavo znanja in krepitev zmogljivosti za evropsko podeželsko biogospodarstvo z nizom delavnic na lokalni, regionalni in evropski ravni; (vi) Ustvarite načrte za razvoj podeželja za regionalno in poslovno širitev prožnih in krožnih bioloških rešitev na podeželju ter (vii) Razširite in sporočite vse dejavnosti za največjo prepoznavnost in širitev podeželskega biogospodarstva.

Letak