Akronim:

BIOECO-UP

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

INTERREG

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.04.2023 - 31.03.2026

Vrednost projekta BF:

182.940,00 €

Vodja projekta na BF:

Juvančič Luka

Spletna stran projekta:

Povezava

slika1.png

Opis projekta

Projekt Interreg Central BIOECO-UP bo pripeljal k napredku krožnega biogospodarstva z oblikovanjem verig vrednosti biogospodarstva, spremembo vedenja potrošnikov in podporo preoblikovanju politike.

Pričakuje se pomemben dolgoročen vpliv v smislu izboljšanja javnih politik ob strateškem sodelovanju v med-vladni pobudi BIOEAST, v kateri sodeluje 11 ministrstev za kmetijstvo v vzhodni Evropi s pripadajočimi inštitucijami. Poleg načrtovalcev in nosilcev odločanja v javnih politikah in zasebnih gospodarskih subjektov, bo od projekta imela koristi tudi širša javnost v smislu nadomeščanja izdelkov, ki so osnovani na fosilnih gorivih z biološko-osnovanimi.

Projekt bo na mednarodni ravni preizkušal, razvijal in širil rešitve za oblikovanje bio-osnovanih verig vrednosti.
Širšo javnost bo seznanjal z možnostmi glede uporabe, proizvodnje in vključevanja biološko-osnovanih izdelkov v široko rabo ter postopnega nadomeščanja izdelkov na osnovi fosilnih goriv. Aktivnosti bodo prav tako analizirale ukrepe politike krožnega biogospodarstva, razvile strategijo in akcijski načrt, ter predlagale in vključile učinkovite ukrepe za krožno biogospodarstvo v Skupno kmetijsko politiko 2023-2030.

Projekt bo razvil:

- Postopke medsektorskega sodelovanja za oblikovanje presečnih verig vrednosti krožnega biogospodarstva;
- Protokol za preverjanje biološko-osnovanih izdelkov s poudarkom na človeku;
- Strategijo in akcijski načrt za krožno biogospodarstvo s predlaganimi ukrepi za SKP.

Rezultati bodo privedli do novih presečnih verig vrednosti krožnega biogospodarstva, biološko-osnovanih izdelkov, potrjenih s strani končnih uporabnikov, in ukrepov za krožno biogospodarstvo, vključenih v politike vzhodnih srednjeevropskih držav.

Trajnost rezultatov projekta in trajne spremembe politike bodo zagotovljene s pomočjo visokih političnih partnerjev in povezanih partnerjev (6 državnih ministrstev in 5 političnih svetovalcev za ministrstva).

Mednarodno sodelovanje je ključnega pomena, saj bo BIOECO-UP dopolnil pobudo BIOEAST z izkušnjami s področja krožnega biogospodarstva iz Avstrije in Italije, ter zagotovil mednarodno preverjene rešitve, vključno z ukrepi politike, ki so pripravljeni za sprejetje s strani ministrstev za kmetijstvo.

Trajanje projekta: 1. april 2023 - 31. marec 2026

Partnerji:

 • Hungarian Ministry of Agriculture LP Magyarország
 • Bay Zoltan Nonprofit ltd for Applied Research 
 • Austrian Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and Mountain
 • Research, 
 • Alma Mater Studiorum – University of Bologna, Department of Industrial Chemistry
 • Czech University of Life Sciences Prague
 • Agricultural Research, Troubsko
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation Research
 • Institute for Circular Economy
 • Institute for Sustainable Development 
 • University of Ljubljana 
 • Bioeconomy Cluster 
 • Croatian Chamber of Agriculture


Projekt podpira program Interreg CENTRAL EUROPE s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Fact sheet BIOECO-UP.pdf