Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

BT001

60

/

/

50

/

/

9

BT002

60

5

/

45

/

/

9

BT003

45

/

30

/

/

/

6

BT035

30

/

/

30

/

/

6

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

BT006

60

/

/

50

/

/

9

BT005

45

15

10

20

/

/

7

BT008

30

10

/

20

/

/

5

BT004

45

5

/

/

5

/

3

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke

Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.