Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

AG006

15

/

/

20

/

/

3

AG003

30

/

/

30

/

/

5

AG002

80

/

15

20

/

/

8

AG001

30

/

30

/

/

/

5

AG005

20

/

/

20

/

/

3

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

AG003

15

/

30

/

10

/

4

AG010

30

/

/

30

/

/

5

AG005

40

/

/

20

10

/

6

AG012

0

/

/

/

/

40

3

AG011

45

/

/

20

10

/

6

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke

Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.