Vsebina predmeta

Opredelitev osnovnih pojmov načrtovanja. Načrtovalski / oblikovalski postopek: koraki v procesu. Predstavitev načrtovalskih tehnik s poudarkom na opredelitvi problema, analitičnemu pristopu, specifičnih delovnih metodah. Osvetlitev raznovrstnih družbenih zahtev po kakovostnem bivalnem okolju - kontekst, v katerem delujejo krajinski načrtovalci / oblikovalci.

Aplikacija teoretičnih oblikovalskih modelov (npr.: Vitruvijeva načela dobre arhitekture, Steinitzeva tipologija modelov) na konkretnejših prostorskih problemih: oblikovanje bivalnega vrta. Opredelitev potreb naročnika, jasna predstavitev problema, določitev postopka njegovega reševanja. Analiza zahtev uporabnika prostora. Prostorske zahteve identificiranih dejavnosti (aktivnosti uporabnikov). Prostorske analize - analiza lokacije / parcele. Izdelava projekta enodružinske hiše z vrtom (prostostoječe, vrstne in atrijske). Funkcionalni in estetski vidiki.

Predstavitvene tehnike, grafični prikazi rešitev, 3D prikazi (risbe, makete).

Pogoji za vključitev v delo

a)  vpis v letnik

b) opravljene tekoče obveznosti: oddane grafične vaje iz pisave, zapiski iz obvezne študijske literature, oddane in pozitivno ocenjene seminarske naloge / projekti ter pozitivno ocenjene klavzurne naloge so pogoj za pristop h končnemu izpitu.