Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

KA005

45

/

/

30

5

/

6

KA003

30

/

30

/

/

/

5

KA002

/

/

/

/

/

45

4

KA001

15

/

30

/

/

30

6

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

KA005

15

/

/

/

10

/

2

KA007

45

/

/

45

5

/

7

KA010

30

/

/

/

/

/

3

KA002

/

/

/

/

30

15

4

KA008

30

/

15

/

5

/

4

KA009

60

/

/

/

/

/

4

KA001

/

/

30

/

/

15

4

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke

Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.