Vsebina predmeta

Kaj je risba, kaj je skica, croquis, predstavitvena risba, veduta in modelna risba. 'Rentgenska' risba zgradbe krajine in grajenega prostora. Kaj je krajinsko arhitekturna risba? Po čem se razlikuje od ostalih risb?

Umevanje tehničnih veščin, risanje vegetacijskega materiala in ostalih kompozicij v vseh vrstah projekcij in perspektiv. Risanje eksterierja - risba ni reprodukcija narave, ampak je sama svoja realnost.

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik študija