Vsebina predmeta

Uvod v načine projekcij. Ortogonalna projekcija, aksonometrija, izometrija, kavalirska aksonometrija teles. Točka in daljica v koordinatnem sistemu + ravnina. Soslednice, padnice, prebodi, presek ravnin, zvrat, prava velikost telesa na ravnini, presek teles z ravnino, kotirana projekcija, profili, določanje izsekov + nasipov. Sence likov in teles - krogle, valja, stožca. Perspektiva: enobežna, dvobežna, mrežni način, projicirni način, sence v perspektivi.

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik študija, oddane vse vaje so pogoj za opravljanje izpita.