Vsebina predmeta

Geografsko, historiografsko in urbanistično-arhitekturno pojmovanje tipologije ruralnih in urbanih naselij. Fenomenološki in epistemološki vidik urbanistične teorije. Proces urbanizacije s socialno-ekonomskimi, fizičnimi in kulturološkimi značilnostmi v fazah urbane koncentracije, suburbanizacije, dezurbanizacije in reurbanizacije. Mesto kot sistem in sistem mest: notranja funkcionalno-prostorska struktura, vplivna območja, pojem regije in soodvisnost med regijo in mestom oz. naselji. Zakonitosti in novi trendi tvorbe somestij in soselišč. Historiografski pregled od prvih agrarnih selišč do protourbanih tvorb in evolucije mest ter soodvisnosti z razvojem civilizacije v globalnih, evropskih in domačih merilih, s poudarkom na obdobju po industrijski revoluciji. Aktualnost prvinskih struktur spontane in načrtovane rasti naselij. Nove ‘postfunkcionalistične’ socialne, ekologistične in informacijske paradigme urbanizma. Kritična obravnava izbranih slovenskih primerov.

Pogoji za vključitev v delo

a) vpis v letnik,

b) pogoj za opravljanje ustnega izpita so oddane in pozitivno ocenjene seminarske naloge.