Vsebina predmeta

- Pregled nalog in področij, ki jih pokriva geodezija
- Meritve v geodeziji: osnovno geodetsko orodje, merjenje kotov, merjenje dolžin, merjenje višinskih razlik, GNSS meritve
- Osnovne značilnosti določanja koordinat točk 
- Metode pridobivanja prostorskih podatkov 
- Osnovne metode zakoličevanja
- Zakoličevanje pri gozdnih prometnicah
- Geodetske evidence in njihova uporaba v gozdarstvu: zemljiški kataster, kataster stavb, DMR in drugi GIS-i
- Načrti in karte – značilnosti in zakonitosti
- Načini izdelave kart in načrtov
- Sistemi načrtov in kart v Sloveniji
- Gozdarske karte

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo: 
- vpis v ustrezni letnik študijskega programa 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
- opravljene individualne laboratorijske vaje
- poročila s terenskih vaj (pogoj)